– Endelig et virksomt tiltak for å få personer med utviklingshemning ut i ordinært arbeid.  At prosjektet HELT MED nå er sikret videre drift med bevilgningen på 3,4 millioner kr er svært gledelig, fortsetter Isaksen.  

HELT MED er et prosjekt drevet av SOR som jobber med å få personer med utviklingshemning ut i ordinært arbeid. HELT MED er inspirert av en dansk modell som heter KLAP. I Danmark har mer enn 2.000 personer med kognitive funksjonsnedsettelser så langt har fått jobb i ordinært arbeidsliv. SOR utviklet  i 2016 en modell tilpasset norske forhold, med kontrakter og avtaler utarbeidet i nært samarbeid med fire fagforeninger, deriblant FO.

– FO er opptatt av at ordinært arbeid skal være en reell mulighet for alle. Derfor har FO, sammen med andre fagforeninger, bidratt i arbeidet med å realisere prosjektet, sier Isaksen.

– Tilstrekkelig finansiering har vært en utfordring og det er bra at HELT MED nå er sikret foreløpig finansiering. Da kan arbeidet med å skaffe nye arbeidsplasser prioriteres og flere mulighet til ordinært arbeid, avslutter Marit S. Isaksen.

Mer om HELT MED, finner du her og her: heltmed.no