DEBATT: Kenneth Arctander Johansen støtter helhjertet rusreformutvalgets utredning
DEBATT: Kenneth Arctander Johansen støtter helhjertet rusreformutvalgets utredning

Siden mars 2018 har Rusreformutvalget jobbet med å forberede regjeringens rusreform. I vinter konkluderte utvalget med å avkriminalisere brukerdoser for å erstatte straff med hjelp. FO-Studentene arrangerte debatt om temaet hvor Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), Uteseksjonen i Oslo og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) var invitert.
 

Stor uenighet om avkriminalisering

– Vi må ha muligheten til å etterforske. Det er helt sentralt at politiet har verktøyene til å gjøre den jobben. Hvis ikke kan vi heller ikke avdekke hvor farlig situasjonen er. Forslaget som kommer fra rusreformutvalget kan risikere liv, sier Jan Erik Bresil, styreleder Norsk Narkotikapolitiforening.

Han møter motstand fra FO-medlem og sosionom Kenneth Arctander Johansen, som til daglig er leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.

– Det handler om hvem som skal ha ansvar. Vi ønsker å flytte rus ut av det strafferettslige slik at vi kan tilby hjelp til dem som trenger det, sa Johansen som understreker at avkriminalisering ikke er det samme som legalisering.

Han mener politiet må huske at de er til for alle innbyggere, også rusmisbrukere.

– Personer med rusavhengighet lever i tøffe miljøer og blir ofte utsatt for kriminalitet. Jeg har et håp om at det skal bli lettere å ta kontakt med politiet om de blir utsatt for overgrep, trusler eller vold. De har ikke den tilliten til hjelpeapparatet eller politiet i dag, sa Johansen.

LES OGSÅ: Se hva FO mener om rusreformutvalgets utredning her! (PDF, 116KB)

(Saken fortsetter under bildet)

Debatt hos FO-Studentene
DEBATT: Kenneth Johansen (fv), Børge Erdal og Jan Erik Bresil diskuterer ruspolitikkDet handler om tillit og godt sosialt arbeid

Uteseksjonens leder, Børge Erdal, peker også på viktigheten av tillitt i møte med ungdommer som debuterer med rusmidler.

– De føler at vi er ute etter å ta dem. Da kommer de til en kunstig samtale som ikke handler om det den burde. Det er en forventning at dersom de snakker ærlig om egen rusbruk så vil det få negative sanksjoner, sa Erdal før han forteller om viktigheten av sosialt arbeid.

På spørsmål om hvem som skal ha ansvar for oppfølgingen av mennesker som lever i rus er panelet enig; helsevesenet og sosialtjenestene må få en tydeligere rolle.

– Vi jobber på alle nivå. Vi skal både forklare folkehelseminsiteren om de lange linjene, gi faktabasert kunnskap til befolkningen og behandling til dem med rusproblematikk. Vi skal gi en stemme til dem som ikke ofte blir hørt. Der har vi en plikt som sosialarbeidere, sier Erdal.
 

Sosialarbeidere må forbli sosialarbeidere

Johansen sier seg enig, men understreker at systemet ikke alltid fungerer slik det er tenkt.

– Slik det er lagt opp i dag går du til ruskonsulenten din, sier du har et rusproblem og blir henvist til DPS eller SNP. Etter konsultasjoner får du en medisinsk diagnose, så behandling. Så er det BUT og tilbake til kommunen hvor du møter en med over 50 brukere i mappen sin, fortalte Johansen før han kom med en tydelig oppfordring til salen.

– Sosialarbeidere har blitt for lite sosialarbeidere. For at tiltaksapparatet skal henge bedre sammen trenger vi sosialarbeidere som kan se helheten og at endring skjer i relasjonene. Slik vi møter folk i dag er det ikke godt sosialt arbeid. Derfor håper jeg å se FO mye tydeligere i denne debatten fremover, avsluttet han.

Debatten fortsetter frem til Stortinget skal behandle saken. Allerede på torsdag arrangerer FO et arrangement på Stortinget om rusreformen sammen med Arbeiderpartiet.