Det skal forhandles på alle 7 overenskomster hvor FO er part:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten
  • Landsoverenskomst for virksomheter
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomst for barnehager

 

Det er Marit Selfors Isaksen fra FOs ledelse og rådgiver Irmelin Stødle som deltar i forhandlingene for FO. Vi vil legge ut informasjon om resultatet så snart dette foreligger.