VANT PRIS: #HeiErna-aksjonen mottar sosialarbeiderprisen 2019.
VANT PRIS: #HeiErna-aksjonen mottar sosialarbeiderprisen 2019.

I forbindelse med World Social Work Day i regi av IFSW, vil FO for 14. gang dele ut en pris til "Årets sosialarbeider". I 2019 mottok #HeiErna-kampanjen (bildet) FOs sosialarbeiderpris for sitt arbeid for å få flere ansatte i barnevernet. Les mer her. Nå ønsker vi innspill til hvem som bør bli årets sosialarbeider for 2020.

Prisen gis til et FO-medlem eller en gruppe FO-medlemmer som i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid eller bidratt til fagutvikling innenfor fagfeltene til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Prisen er et stipend på 40.000,- som kan benyttes til deltakelse på konferanser, studietur eller annet faglig utviklingsarbeid innenfor fagfeltene til FOs medlemmer.

Medlemmer, tillitsvalgte, klubber og fylkesavdelinger oppfordres til å sende inn forslag på kandidater til arbeidsutvalget innen 10. januar 2020. Forslaget må være utfyllende og godt begrunnet.

FOs arbeidsutvalg utarbeider på bakgrunn av de nominerte kandidatene sin innstilling til FOs landsstyre, som fatter vedtak om hvem som får prisen. Prisen deles ut på verdens sosialarbeiderdag i mars 2020.

Forslag sendes til:
Arbeidsutvalget i FO, Boks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo
Epost: kontor@fo.no

Les mer om tidligere prisvinnere her.

Eventuelle spørsmål rettes til fagkonsulent Inger Karseth, epost: inger.karseth@fo.no