Illustrasjonsfoto hender
‒ Det er avdekket alvorlig kompetansemangel og svikt i tjenestene til utviklingshemmede. Samtidig vet vi lite om hvem som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det ønsker vi nå å gjøre noe mer, sier Marit Selfors Isaksen i FO-ledelsen.

Vil kartlegge kompetanse
Undersøkelsen er sendt ut til 210 kommuner. Bakgrunnen er funnene i NOUen «På lik linje».

‒ Vi håper flest mulig vil bidra til å kartlegge kompetansesituasjonen i kommune, sier Isaksen, som er leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO.

Resultater av undersøkelsen vil blant annet bli brukt i FOs helhetlige opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning. I tillegg vil de blir brukt til politisk påvirkning for å bedre kommunenes rammer til å skape bedre tjenester. Det vil også være viktig i tillitsvalgtes påvirkningsarbeid både når stillinger skal opprettes og dokumentere kompetansebehov i tjenestene. 

LES OGSÅ: Slik kan regjeringen sikre kvalitet i tjenestene til personer med utviklingshemning

Kan du bidra?

I denne omgangen ser FO på tjenester til personer med utviklingshemning som bor i samlokaliserte boliger eller i egeneide hjem.

‒ Dette er et viktig arbeid for FOs tillitsvalgte, FO og for tjenestene, fordi det gir oss et bedre bilde på hva vi trenger å forandre på eller bli bedre i, forteller Isaksen.

Lurer du på om du kan bidra? Ta kontakt med Gry Reinsnos:

Tlf: 970 63 627 - E-post: gry.reinsnos@fo.no


Marit Selfors Isaken

Marit Selfors Isaken i FO-ledelsen vil finne ut mer om hvem som jobber med utviklingshemmede. Du kan kanskje hjelpe.  

Ønsker opptrappingsplan
Fellesorganisasjonen (FO) har lenge sagt at det er behov for en langsiktig og helhetlig opptrappingsplan for å styrke levekår og tjenester til personer med utviklingshemning.

‒ Vi må få politisk vilje til å bedre situasjonen for personer med utviklingshemning og arbeidet med å sikre like rettigheter og muligheter må komme i gang, fortsetter Isaksen.

FO er utålmodige og har derfor utarbeidet et eget forslag til helhetlig opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning. Den tar utgangspunkt i NOUen «På lik linje»

Les FOs opptrappingsplan her. (PDF, 2MB)