Støtte

Koronapandemien, krigen i Ukraina og klimaendringer går hardest ut over personer som lever i fattigdom. FOs nye rapport viser at alle kriser har en sosial dimensjon, ettersom at de går hardest ut over dem som har det vanskeligst fra før.

LES RAPPORTEN: Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger (PDF, 1MB)

FO er medlem av den internasjonale fagforeningen for sosialarbeidere, International Federation of Social Workers (IFSW). Nå kartlegger IFSW hvordan krisene rammer ulikt i Europa og hvilke utfordringer de forskjellige landene har. Som medlem av FO kan du delta i undersøkelsen. Forbundsleder Mimmi Kvisvik oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å delta.

– Vi må forstå for å forandre. Sosialarbeiderne i førstelinjen ser hvordan krisen rammer ulikt. Vi må bidra med denne forståelsen, slik at politikken treffer og hjelper dem som trenger det mest, sier hun. Skjemaet må være besvart innen 1. september 2022.

Delta i undersøkelsen

Målet er å sammenstille og sammenligne situasjonen i de europeiske landene. Oversikten vil bidra til politikkutvikling og anbefalinger på internasjonalt nivå. Det europeiske nettverket mot fattigdom (EAPN) vil overvåke langtidseffektene fra Covid-19-pandemien og kartlegge effektene for personer som lever i fattigdom. 

Skjemaet må være besvart innen 1. september 2022.