STOR SPØRREUNDERSØKELSE: Medlemmene får invitasjon i sin e-post til å delta.
STOR SPØRREUNDERSØKELSE: Medlemmene får invitasjon i sin e-post til å delta.

– Vi er særlig opptatt av ansatte som yter hjelp og bistand til mennesker i ulike livsfaser. Dette er typiske kvinnedominerte yrkesgrupper, sier seniorforsker i SINTEF, Solveig Osborg Ose.
Solveig Osborg OseOse er arbeidsmarkedsøkonom og initiativtaker til studien. Studien skal følge et stort utvalg av medlemmer i både FO, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Målet er å få mer kunnskap som kan bidra til et sterkere og mer systematisk HMS-arbeid, både i offentlig og privat sektor. 

Prosjektet strekker seg over flere år, og vil gi oss mulighet til å følge utviklingen i norsk arbeidsliv. Forskningen vil resultere i konkrete forslag til forbedringer. Dette er en sjanse til å påvirke fremtiden. Målet med prosjektet er å forbedre arbeidsbetingelsene slik at det er mulig å arbeide til man når pensjonsalder.
Veldig mange faller ut av arbeidslivet før de når pensjonsalderen, og årsakene vet vi ikke nok om.

LES MER OM STUDIEN: Bærekraft og demokrati i norsk arbeidsliv. 
LES OGSÅ DENNE SAKEN FRA 2022: Derfor har folk i omsorgsyrker det høyeste sykefraværet i Norge

​​​Den store visjonen er å oppnå et styrket HMS-arbeid som inkluderer reelle risikofaktorer i ulike yrker. Forebygging av helseproblemer i arbeidslivet er én av de viktige problemstillingene i prosjektet. Demokrati og medbestemmelse gjennom systematisk partssamarbeid er en annen.

– Deltakelse er helt anonymt, og medlemmenes svar vil hjelpe oss å forstå og forbedre arbeidsforholdene. Vi ønsker å få innsikt i alt fra arbeidsmiljø og lønn til ledelse, sykefravær og utbrenthet, sier Ose. 


– Dette er en utrolig viktig studie som jeg håper flest mulig av våre medlemmer vil ta seg tid til å delta i. Vi vet at mange av våre medlemmer står i en veldig krevende arbeidshverdag. Vi trenger mer kunnskap og økt bevissthet rundt de belastningene de kvinnerike yrkene i velferdsstaten vår blir utsatt for, sier forbundsleder Marianne Solberg
Marianne Solberg forbundsleder i FO