Feiring
FEIRING: Ingvild Teigland Didriksen mottok prisen under FOs digitale landsstyremøte omringet av fagforeningskamerater i FO Rogaland

– Det er litt overveldende, jeg må si det. Jeg hadde ikke ventet det med min lille klubb. Jeg ser og hører mange flotte og gode tillitsvalgte rundt meg, både her i Rogaland og resten av landet, så at jeg er plukket ut er litt mer enn jeg kan fatte, sier Ingvild Teigland Didriksen til Fontene. 

LES SAKEN: Ingvild er årets tillitsvalgt i FO. Her er hennes tips til andre med samme verv

Det er fylkesavdelingene i FO som nominerer kandidater til kåringen. De trekker fram at Didriksen er et godt og tillitsfullt bindeledd mellom ansatte og ledelsen, at hun sikrer at alle blir hørt og at han hun er rå i forhandlinger.  

Kake

– Jeg er jo bare meg selv, men jeg tenker at det er viktig at man har gode relasjoner til medlemmer og ledelsen. Det er alltid et godt utgangspunkt, særlig når det er konflikter rundt saker. Når det ligger en gjensidig respekt der, går man ikke i skyttergravene, men lytter til hverandre, sier Didriksen. 

Viktige tillitsvalgte 

Kåringen er en del av FOs arbeid for å løfte frem de tillitsvalgtes rolle i fagforeningsarbeidet og samfunnet ellers. FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik mener kåringen gjør dette på en god måte. 

LES PRESSEMELDINGEN: Ingvild Didriksen fra Rogaland er årets FO-tillitsvalgt

– Vi har over 1 200 tillitsvalgte spredt over hele landet som har gjort en eksepsjonell innsats dette året. De har bidratt til å tilpasse tjenester, ivaretatt medlemmer i en vanskelig situasjon, inngått nye arbeidstidsavtaler og hatt mye å gjøre under krisa. De tillitsvalgte trygger medlemmene, slik at medlemmene kan trygge andre. Jeg er utrolig stolt over den jobben de gjør, sier Kvisvik. 

FO kåret Årets tillitsvalgt for første gang i 2019. Da fikk hovedtillitsvalgt i Asker kommune, Marit Frette Opsahl, prisen. 

Flere må være fagorganisert 

Kvisvik understreker også viktigheten av å være fagorganisert i krisetid.  

– Et fagforeningsmedlemskap er litt som en forsikring. Du slipper å ta hele støyten selv om det skulle skjære seg. Som medlem av en fagforening, står du aldri alene, sier Kvisvik. 

Under koronakrisen har FO satt ny medlemsrekord, hver eneste måned. I november passerte forbundet 31 000 medlemmer. 

– Jeg tror folk ser verdien av medlemskapet og skjønner at vi må stå sammen i kriser, sier Kvisvik.