Dette betyr at det ble avtalt kr. 3413 pr. år til arbeidstakere med årslønn på kr. 388 013 eller lavere. Tillegget gis fra 1.4.2015.

Det skal nå forhandles lokalt om eventuelle tillegg på den enkelte virksomhet. FO har medlemmer i område 9. Disse har frist for bistand onsdag 29. april kl. 15.00. Fristen for avslutning er satt til 6. mai kl. 15.00.

Det vil bli sendt ut mer informasjon til de berørte avdelingene så snart som mulig.

Lønnstilleggene for område 10 (Spekter Helse) og område 4 (Lovisenberg sykehus) fastsettes senere.

Les protokollen fra A-delsforhandlingene (PDF, 303KB).

Les mer på LO Stats sider.