FO er bekymret for forslaget om å overføre habiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten til kommuner fordi det kan føre til svekket rettsikkerhet for personer med utviklingshemning.

Les hele FOs innspill her (PDF, 886KB).

Saken kan du følge på Stortingets sider.