Marit Selfors Isaksen
Leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO, Marit Selfors Isaken, markerer dagen.

Søndag 3. desember var det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Siden dagen i år falt på en søndag, markeres dette av flere sentrale aktører i dag, 4. desember. FO deltar på Bufdirs arrangement "Gode skole- og utdanningsløp for personer med nedsatt funksjonsevne – er det mulig å få til?", sammen med både forskere, ombud, skoleansatte og interesseorganisasjoner.

Den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede handler om at alle ikke får muligheten til å delta eller bidra i fellesskapet.

– Mange av FOs medlemmer jobber med personer med nedsatt funksjonsevne, dette er et sentralt politisk tema for oss, sier Marit Selfors Isaksen i FO-ledelsen.

– For oss i FO er det viktig å stå opp for at alle mennesker har lik verdi og skal ha de samme mulighetene, uavhengig av en funksjonsnedsettelse. Vi må sørge for at vi har et samfunn der alle får like muligheter, i skole og på alle andre arenaer, legger hun til.