Illustrasjonsfoto

Gjennom en slik utredning ønsker regjeringen å utarbeide en rapport om nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor. Rapporten skal gi grunnlag for å vurdere om regjeringen sammen med partene kan gå videre med reelle forhandlinger. LO Stats leder, Tone Rønoldtangen, gjør det klart at noen svekkelse av dagens pensjonsordning går en ikke med på.

Les mer om reaksjonene fra LO Stat og LO Kommune her