Illustrasjonsfoto: sparegris

Stort ja-flertall i FO

Resultatet er i tråd med Landsstyret i FOs anbefalinger. Blant dem som stemte sa nesten 95 prosent prosent av FOs medlemmer ja til den nye pensjonsordningen. 

Det var solide ja-flertall også i LO som helhet, samt i YS og Unio.

- Vi er fornøyde med å komme i mål, og glade for at et stort flertall av medlemmene har gitt tilslutning til at vi får en god og solidarisk pensjonsavtale, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Forslaget til ny pensjonsordning var til uravstemning blant medlemmene med frist for å avgi stemme 15. mai.

Blir du forvirret av pensjon? FO hjelper deg!

Dette er ny offentlig tjenestepensjon

Natt til lørdag 3. mars ble arbeidstakere og arbeidsgivere i offentlig sektor enige om forslag til ny offentlig tjenestepensjon, som sikrer en bedre og mer tilpasset ordning for både de yngste og de eldste medlemmene.

Dagens ordning var dårlig tilpasset pensjonsreformen og ville blant annet gitt svært lav pensjon for de som er unge i dag.

Levealdersjusteringene ble vedtatt gjennom et bredt forlik i Stortinget i 2005 og ingenting tyder på at de folkevalgte vil endre på den. Prinsippet ble akseptert av partene i oppgjøret i 2009.

SE OGSÅ: Fire filmer om offentlig tjenestepensjon

LES MER: Dette betyr den nye pensjonsavtalen for deg

 

Under følger pressemelding fra LO, Unio og YS:

LO - Unio - YS

Ja til ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Medlemmene i LO, Unio og YS stemte ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.

Det var 3. mars i år at arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor ble enig med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte.

- Vi er fornøyd med å komme i mål etter en langvarig prosess. Medlemmene har nå gitt tilslutning til at offentlig sektor får en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik.

- Unio har sagt ja til ny ordning. Vi har fått en god og solidarisk tjenestepensjonsordning for medlemmene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

- Dagens ordning var dårlig tilpasset pensjonsreformen og måtte endres. Den nye løsningen gir offentlige ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid, samtidig som man ivaretar hensynet til de som må gå av tidlig, enten på grunn av helse eller særaldersgrense. Derfor har medlemmene i YS stemt klart ja, sier første nestleder i YS, Erik Kollerud.

Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere, og er tilpasset endringene som er innført i Folketrygden. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

Fakta:

Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.

Stat: 171 000

Kommuner/fylkeskommuner: 480 000

Helseforetak: 137 000