Kvisvik
FORTVILET: FOs forbundsleder forstår at medlemmene er fortvilet over nedgangen i reallønn

Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem nye tall for prisveksten i samfunnet. De viste at prisene i Norge har steget med 5,1 prosent siden november 2020. Til sammenligning var rammen for lønnsforhandlingene i 2021 på 2,7 prosent.

Når prisene i samfunnet stiger mer enn lønningene, betyr det at kjøpekraften går ned. Mange opplever dermed at pengene ikke strekker like langt til i år.

– Dette legger et stort press på tariffoppgjøret til våren, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

LES MER: Største nedgang i reallønna på 75 år

– Vi ble lovet økt kjøpekraft i lønnsoppgjøret. Vi forventer at tapet i år kompenseres til neste år. Spørsmålet er om økonomien vår samlet sett vil tåle det, sier hun.

Hun forstår at flere er frustrerte.

– De siste to årene har vi tatt ansvar for moderate oppgjør. Folka våre har jobbet veldig mye, veldig hardt, måtte improvisere for å holde tjenestene oppe og trygge folk i en vanskelig sosial situasjon, sa FO-lederen til Klassekampen allerede i november.

LES SAKEN: Reallønna faller kraftig

Hun understreker at LO-forbundene har vært lojale til rammen og vist moderasjon i lønnsoppgjørene under pandemien og spør om det vil være mulig å holde igjen fremover. 

– Det oppleves som urettferdig at medlemmene våre skal miste kjøpekraft etter den enorme innsatsen de har vist de siste årene, sier Kvisvik. 

Hun oppfordrer nå partene til å finne en felles løsning som er økonomisk bærekraftig og fordelingsmessig rettferdig.

– Vi ble lovet reallønnsvekst i forhandlingene med arbeidsgiversiden. Nå som den høye prisveksten gjør at flere sitter igjen med mindre, er vi helt avhengig av at vi finner kloke løsninger i fellesskap som skaper god fordeling, rettferdighet og sosial ro, sier forbundslederen.

FO er avhengige av en sterk medlemsorganisasjon for å få gjennomslag i lønnsforhandlinger. Styrk laget ved å verve en kollega.