Mimmi Kvisvik
TILLIT: Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, snakket om viktigheten av den norske modellen under Kommunalkonferansen 2019.

"Tillitsvalget" er tema for Kommunalkonferansen 2019 som startet onsdag. Det viser både til høstens lokalvalg og Tillitsvalgtåret - som er en hyllest til forbundenes tillitsvalgte i 2019. Den årlige konferansen varer i to dager og arrangeres av LO Kommune. 

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, la naturligvis vekt på det kommende lokalvalget i sin appell.

 – Høstens valg handler om hvem som skal styre samfunnsutviklingen - bygge folk og samfunn, som jeg kaller det, og det er et valg for hvem som skal ha arbeidsgiveransvar for Norges største og viktigste sektor - kommunesektoren. 
 

Må samarbeide om arbeidsplassens utvikling

Kvisvik viste til noen av FOs viktigste kampsaker for høstens lokalvalg (PDF, 210KB), og sa at hun ønsker seg gode sosialpolitikere og gode arbeidslivs-politikere.

 – Jeg vil ha politikere som framfor alt skjønner at ledelse må baseres på den norske modellen og styring og utvikling skje gjennom et samspill mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte, sa hun og la til:

 – Jeg vil ha politikere som tar medbestemmelse på ramme alvor. Verken mer eller mindre, avsluttet FO-leder Mimmi Kvisvik.

Les også: Alt om FO i streik
 

FOs råd til kommunepolitikerne

I forbindelse med høstens kommunevalg kommer FO med en rekke anbefalinger til den enkelte kommunepolitiker. Blant annet grep de kommunepolitikerne kan ta for få til et bedre barnevern, rusomsorg, en bedre hverdag til personer med utviklingshemning, bedre velferdstjenester, en bedre skolehverdag for alle barn, bedre velferdstjenester kommunalt, hvordan unngå at barn vokser opp i fattigdom og hvordan bekjempe deltidsstillinger. 

FO anbefaler blant annet å innføre en bemanningsnorm i barnvernet på maks 15 barn per ansatt, et bedre ettervern for de som har fått rusbehandling i spesialisthelsetjenesten og å etablere egne tjenestetilbud framfor å overlate disse til kommersielle aktører som har som formål å tjene penger.