Jobber du i Oslo kommune? Nå kan du stemme over resultatet i lønnsoppgjøret.
URAVSTEMNING: Nå kan du si din mening om lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Dette gjelder deg som er FO-medlem og ansatt i Oslo kommune.


Kl. 02.30 natt til 15. oktober kom Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), Unio, YS, Akademikerne og Oslo kommune til enighet i forhandlingene i tariffoppgjøret 2020

Medlemmer som jobber i Oslo kommune skal nå stemme over resultatet. Dette gjelder også FO sine medlemmer.

Det enkelte medlem skal stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen.

Uravstemningen i FO gjennomføres kun via questback. Man kan bare stemme én gang. Medlemmene får tilsendt lenke til uravstemningen per e-post. Ta kontakt med hilde.jahnsen@fo.no hvis du ikke har fått e-posten.

Fristen for å avlegge stemme er satt til fredag 6. november kl.12.00

  • FO Oslo anbefaler medlemmene å stemme JA til resultatet.

LES MER: Streiken avverget: Viktig pensjonsseier i Oslo kommune
 

Det økonomiske utgangspunktet for forhandlingene

Årets hovedoppgjør er preget av koronapandemien og dens påvirkning på den norske økonomien. Den økonomiske rammen som frontfaget satte for oppgjøret ble historisk lav for et hovedoppgjør, kun 1,7 prosent.

Prioriteringer i forhandlingene

FOs viktigste økonomiske krav i dette oppgjøret var å sikre alle våre medlemmers kjøpekraft. I tillegg krevde vi likelønn, uttelling for kompetanse og det å få pensjonsvedtektene inn i Overenskomsten (Dok 25) (PDF, 9MB). Siden 1994 har det ligget til bystyret i Oslo kommune å fatte vedtak om endringer knyttet til de ansattes pensjon. FO har i mange år krevd at pensjonsvedtektene skal inn i Overenskomsten.

De viktigste resultatene

Et av FOs viktigste krav var å få pensjonsvedtektene inn i overenskomsten (Dok. 25), noe vi fikk gjennomslag for. Dette er en viktig seier for FO og KAH. FO er veldig fornøyd med at arbeidsgiver ikke lenger kan endre pensjonen til sine ansatte uten at det er enighet om dette i et hovedoppgjør.

Det ble også enighet om at arbeidet med å få flere heltidsstillinger skal prioriteres og de ble enige om flere formuleringer i Overenskomsten som fremhever dette arbeidet.

Bestemmelsene om ansiennitetsberegning ble styrket ved at arbeidserfaring fra fast stilling eller vikariat nå gir lønnsansiennitet, uavhengig av stillingsstørrelse og varighet.

FO er også fornøyd med at det er laget en protokoll om kompetanse og profesjonskoder. Virksomhetene i Oslo kommune oppfordres til å gjennomgå bruk av stillingskoder for å se om generelle stillingskoder som konsulent og førstekonsulent kan erstattes med spesifikke profesjonskoder. Endringene kan være med å synliggjøre fagkompetansen til våre profesjoner.

Når det kommer til økonomien ble det enighet om et tillegg på 0,9 %, der alle skal få minimum kr 4.400. Alle opp til lønnstrinn 33 får kr.4.400, mens de som har lønnstrinn 34 eller høyere får noe mer. Se den nye lønnstabellen i vedlagte dokumenter.

Virkningsdato er satt til 01.05.2020.

Innholdet i forhandlingsresultatet – møtebok fra Riksmekleren av 15.10.20

FO understreker at vi her ikke gir uttømmende informasjon om detaljene i forhandlingsresultatet, det er kun en overordnet oppsummering. Dokumentet må sees i sammenheng med møtebok fra Riksmekleren av 15.10.20 (se under).

FOs vurdering

Årets hovedoppgjør har vært svært krevende på grunn av koronapandemien og at det har vært lite penger å forhandle om. FO er stolte av våre medlemmer i Oslo kommune og deres ekstraordinære innsats i forbindelse med pandemien, og vi skulle ønske at det var rom for en høyere lønnsøkning i år. Samtidig er det økonomiske resultatet for ansatte i Oslo kommune godt sammenlignet med mange andre tariffområder.

FO Oslo er godt fornøyd med hovedoppgjøret da vi har fått sikret forhandlingsrett på pensjon. Pensjonsbestemmelsene kan ikke lenger endres uten forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene.