Barneombud, Mimmi og Horne

Disse tre er enige om viktigheten av et enda bedre barnevern. Fra v.: barneombud Anne Lindboe, FO-leder Mimmi Kvisvik og barneminister Solveig Horne. (Foto: Camilla Moe-Røisland, FO).

Barneombudets rapport tar for seg ulovlig tvang mot barn i barnevern og i psykisk helsevern.

Les mer om Barneombudets rapport Grenseløs omsorg