UKRAINA: Kvisvik mener at flyktninger som ankommer fra Ukraina må få hjelpen de trenger.
UKRAINA: Kvisvik mener at flyktninger som ankommer fra Ukraina må få hjelpen de trenger.

Russlands innvasjon av Ukraina har sendte nærmere en av fire Ukrainere på flukt. Selv om de fleste er internt fordrevne, har allerede tusenvis ankommet Norge og venter på å bli inkludert i det norske samfunnet. I et notat til Kommunal- og distriktsdepartementet skriver FO at kommunene må ruste seg med nok sosialarbeidere til å følge opp flyktningene på en god måte.

LES INNSPILLET: Sosialfaglig kompetanse i møte med flyktninger i
mottak og kommuner

– Norge skal i løpet av kort tid ta imot over 30 000 flyktninger og mange kommuner
jobber i disse dager på spreng for å forberede seg til å ta imot disse på en best
mulig måte. Vi må forvente at flyktningene som kommer har behov for hjelp på
flere ulike områder, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun mener sosialarbeidere er godt egnet til å bistå flyktningene.

– Enten det er miljøterapeuten på mottak som skal forholde seg til ulike personlige kriser og traumer både barn og voksne har med seg, eller veilederen i Nav som skal sørge for livsopphold, bolig og arbeid eller saksbehandleren i barnevernet som skal ta seg av barn som kommer alene. Sosialarbeidere har en lang tradisjon for å hjelpe mennesker i krise, sier Kvisvik.

SOSIALFAG:

Derfor har forbundet laget et vedlegg som oppsummerer hvordan de ulike profesjonene kan brukes i de forskjellige tjenestene. Kvisvik understreker at FO vil bidra til å å sikre nok sosialarbeidere i tiden fremover.

SE VEDLEGGET: Barnevernspedagogens, sosionomens, vernepleierens og velferdsviterens kjernekompetanse i møte med flyktninger (PDF, 66KB)

– FO vil bidra til å mobilisere og oppfordre våre medlemmer til å stille opp og bistå der det er behov, enten som frivillige eller ved å søke på jobber som nå lyses ut, sier Kvisvik.

Fagforeningen fortsetter å jobbe med problematikken. Blant annet i arbeidet med krisepakken som ble presentert fredag forrige uke.