Korona: Ansatte kan nektes sykepenger dersom de reiser til en rød sone


Du kan bli nektet sykepenger dersom du reiser til en rød sone i utlandet og må i karantene når du kommer hjem. Det kommer fram av en midlertidig forskrift i forbindelse med koronapandemien.

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise til en rød sone i utlandet?

Det klare utgangspunktet er at det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstaker kan oppholde seg i ferietid og fritid.

Når situasjonen er slik at myndighetene pålegger karantene ved hjemkomst, er FOs oppfatning at arbeidsgiver likevel kan pålegge arbeidstaker ikke å reise. Hvis arbeidstaker likevel gjør dette og må i karantene, så kan det medføre trekk i lønn.

Men: Slike situasjoner bør tas opp med arbeidsgiver i forkant. Dermed kan du avtale å ta ut ferie eller ulønnet permisjon ved karantene. Du kan også avklare om det for eksempel er saklig grunn til å reise.

LES OGSÅ: FOs samleside om koronaviruset

Dette skriver LO-advokatene

Det klare utgangspunktet er det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstaker kan oppholde seg i ferietid og fritid. Arbeidsgiver kan imidlertid alltid fraråde ansatte slike reiser og informere om hvilke konsekvenser smitte hos en eller flere ansatte kan få for driften. I medhold den ulovfestede lojalitetsplikten vil arbeidsgiver imidlertid kunne pålegge arbeidstakere ikke å reise til områder som etter myndighetens råd utløser karantene og derved setter arbeidstaker ute av stand til å erlegge arbeidsytelsen etter reisen.

Det anbefales å til enhver tid holde seg oppdatert på myndighetens vurderinger. Dersom arbeidstaker har saklige grunner for slike reiser, kan dette stille seg annerledes. Det oppfordres til en god dialog med de ansatte før beslutning tas. Om arbeidstaker tross arbeidsgivers rettmessige pålegg gjennomfører reisen, vil det som utgangspunkt ikke løpe lønnsplikt i etterfølgende karanteneperiode. Slike tilfeller må vurderes fra sak til sak, og etter dialog med den aktuelle ansatte.

SE OGSÅ: Spørsmål og svar om korona hos LO-advokatene