Korona - Ny avtale i staten: eit steg tilbake til normalen

Søknader om fråvik frå dei sentrale føresegnene om arbeidstid/overtid i arbeidsmiljølova, må no sendast til dei sentrale partane for godkjenning. Det må vere lokal einigheit først. Reglane om kjernetid er framleis sett ut av kraft. Avtalen gjeld til og med 15. september 2020.

Med denne avtalen går vi tilbake til ordinære arbeidstidsordningar.

Dei viktigste punkta i avtalen:

  • intensjonserklæring
  • kjernetid
  • søknader om fravik fra arbeidsmiljølovens reglar om arbeidstid

LES MEIR: Sjå avtalen for meir detaljert informasjon (PDF, 195KB)