Mimmi Kvisvik
BARNEVERN: Kvisvik er opptatt av at det offentlige yter god omsorg for barn med store og sammensatte behov. Dette var også noe forbundet hennes tok opp under Arendalsuka i 2021.

I mai avslørte A-magasinet at Liv Monika Skjervik ikke fikk den psykiske helsehjelpen hun trengte da hun bodde på barnevernsinstitusjon. I serien "Barna Norge svikter" viser Aftenposten hvordan samarbeidet de alle sykeste barna blir fallende mellom to stoler, når psykisk helsevern ikke samarbeider med øvrige kommunale tjenester.

FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik ba om et hastemøte med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) for å avklare ansvarsfordelingen mellom de forskjellige tjenestene. I brevet 20. mai (PDF, 59KB) understreker FO og Rådet for psykisk helse at det haster.

LES MER: FO ber politikerne om snarlig møte angående situasjonen i barnevernet

De møttes allerede onsdag 25. mai.

– Barn med alvorlige problemer trenger stabilitet. I stedet blir de kasteballer i systemet, fordi barnevern, psykisk helsevern og andre kommunale tjenester ikke ses i sammenheng. For å hjelpe, må vi se disse barna. Derfor må vi kartlegge omfanget og vite hvem de er, sa FO-lederen til Aftenposten etter møtet.

Hun mener psykisk helsevern i mange tilfeller skyver ansvaret over på barnevernet.

– Mange får ikke den hjelpen de trenger, fordi det anses som om de allerede har en døgnplass i barnevernet. Vi må skille mellom hva barnevernet kan løse og når psykisk helsevern tar over. Vi får høre om hjelpetiltak som forsvinner, for eksempel rykker ikke lengre Bups ressursteam ut etter klokken 16. Men barn kan ikke planlegge sammenbrudd. Systemet må være fleksibelt, sier hun.

LES SAKEN: Krever hastetiltak for de sykeste barnevernsbarna

Hverken Toppe eller Kjerkol vil forplikte seg til hastetiltak, men sier til avisen at de vil prioritere å gjøre tjenestetilbudet bedre og venter på svar fra Helsedirektoratet og Bufdir på hvor mange barnevernsbarn som trenger et annet tilbud enn de får i dag.

FO fortsetter arbeidet med å få satt saken på dagsorden og legger press på politikerne for å få vedtatt nødvendige tiltak.