Illustrasjon: Johanna Warberg
Illustrasjon: Johanna Warberg

FO er medlem i paraplyorganisasjonen FOKUS. FOKUS er et kompetanse- og ressurssenter som søker å styrke det internasjonale engasjementet og innsatsen for kvinners menneskerettigheter og samfunnsdeltakelse. Paraplyorganisasjonen ble stiftet i 1995, og består i dag av 48 medlemsorganisasjoner i Norge, inkludert FO.

FOs nestleder Marianne Solberg fått fast plass i styret til FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Dette styrker FOs arbeid for kvinner i enda større grad. 

Marianne Solberg

FOKUS jobber med:

  • Vold mot kvinner og jenter
  • Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
  • Kvinner, økonomi og næringsliv
  • Kvinner, fred og sikkerhet
  • Likestilling i utviklingspolitikken

16-days campaign

25. november – 10. desember har FOKUS en kampanje mot vold mot kvinner. En av tre kvinner i verden utsettes for vold. Dette omfatter fysisk og psykisk vold, seksualisert vold og voldtekt. I de mest ekstreme tilfellene omtaler FOKUS femisid – drap på kvinner fordi de er kvinner. Sistnevnte er også hovedfokus for kampanjen.

FO støtter kampanjen

Vold mot kvinner er graverende og det er urettferdige av flere grunner. Ikke bare rammer det kvinnene selv, men også barna deres. Menn er overlegne kvinner fysisk. I svært mange land er det gjennom lange tradisjoner menn som kontrollerer og bestemmer over familien og kvinnen.

Kvinner verden over har rett på et liv i trygghet, fred og sikkerhet. Likestillingskampen står FOs hjerte nært, og vi støtter FOKUS-kampanjen fullt ut.

LES MER: Fokus - 16 day campaign