Illustrasjonsfoto: mynter og figurer av mann og kvinne ikon

Teknisk Beregnings- og Statistikkutvalg for Kommunesektoren (TBSK) la nylig ut en rapport som viser lønnsveksten i KS fra 2016 til 2017. Årslønnsveksten i denne perioden var på 2,5 prosent.

TBSK er et partssammensatt utvalg hvor KS, Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor (LOK), YS-K, Unio og Akademikerne er representert.

KS har omtalt hovedtallene fra rapporten i denne saken.

– FO er fornøyd med at utviklingen for likelønn i kommunal sektor fremdeles er positiv. Likevel har vi en vei å gå før vi kan si at menn og kvinner har lik lønn i norske kommuner, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

80 prosent av FOs medlemmer er kvinner. Mange av dem jobber i kommunesektoren.

Mimmi Kvisvik
FORNØYD MED UTVIKLINGEN: Mimmi Kvisvik er tilfreds med utviklingen av likelønn i kommunal sektor.

Les også: FO satte likelønn på dagsorden

I rapporten kommer det fram at kvinners lønn sammenliknet med menn økte med 0,3 prosentpoeng fra 2016 - 2017. Nå tjener kvinner 93,3 prosent av det menn gjør i kommunene.

Les hele rapporten her.