Landsmøtet debatterte nytt prinsipprogram
DEBATT: Det var stort engasjement da landsmøtet debatterte prinsipprogrammet. Diskusjonen varte til over midnatt.


Landsmøtet debatterte FOs prinsipprogram som en av de første sakene på landsmøtet.

Kathrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen innledet til saken, og vektla at prinsipprogrammet, sammen med vedtektene, er FOs sentrale styringsdokumenter. Alle FOs øvrige dokumenter, uttalelser og politikk må være i tråd med disse.

– Prinsipprogrammet er svært viktig, og utgjør selve ryggraden i FO. Ikke minst beskriver det verdisyn, ideologi og FOs samfunnsoppdrag. Prinsipprogrammet må romme det FO står for og framstå som noe organisasjonen er er stolte, sa Haugland Martinsen.

Mange tok ordet under debatten om prinsipprogrammet, og det var særlig kapittelet om kvinnepolitikk som vakte engasjement.

FOs prinsipprogrammet vedtas av landsmøtet 24. november.