Illustrasjonsfoto: barnevernet
BARNEVERNET: 62 prosent har meget eller ganske stor tillitt til barnevernet som institusjon, mens 28 prosent svarer at de har liten eller ingen tillitt i Bufdirs undersøkelse. Illustrasjonsfoto.

Undersøkelsen fra Bufdir viser at 1 av 4 nordmenn har lav eller ingen tillit til barnvernet. Samtidig viser den at de aller fleste (62 prosent) har meget eller ganske stor tillitt til barnevernet som institusjon.

– Det er ikke overraskende at noen har et kritisk blikk på barnevernet. Trøsten er at de som står nærmest barnevernet også er de som er minst kritiske, sier Kvisvik i et intervju med Nyhetsmorgen på NRK P2 tirsdag morgen.

FO-lederen mener omdømmet til barnevernet styres i stor grad av negative medieoppslag og hets i sosiale medier, ikke av den faktiske jobben de utfører. Det viser også undersøkelsen:

 • Den laveste andelen med et godt inntrykk, finner vi blant de som har fått hovedinntrykket av barnevernet fra sosiale medier (34 prosent).
   
 • Blant de som oppgir at deres hovedinntrykk av barnevernet stammer fra jobb/kolleger, har 58 prosent et godt inntrykk av barnevernet. Andelen er 52 prosent blant de som har fått inntrykket fra egne erfaringer.

Barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter? Bli medlem i FO!
 

Dårlig omdømme sliter på de ansatte

Ansatte i barnevernet blir likevel slitne av å stadig få kritikk, sier Kvisvik i intervjuet på NRK P2.

– Det er en voldsom slitasje knyttet til kritikk barnevernsansatte utsettes for i mediene og gjennomgående uthenging i sosiale medier. Dessuten må ansatte daglig leve med et stort omfang av vold og trusler.

Mimmi Kvisvik
BARNEVERNSANSATTE: Kritikken mot barnevernet sliter på de ansatte, forteller forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik.

 

FOs erfaring er at de fleste barnevernsansatte gjør en grundig jobb og legger inn en fantastisk innsats for utsatte barn og familier. 

– Men som samfunn må vi erkjenne at vi i større grad må prioritere barnevernet slik at vi kan utvikle kompetanse, tjenester og tiltak i barnevernet. 

Det aller viktigste for å øke tilliten til barnevernet er å få politikerne til å sette av penger til en opptrappingsplan for barnevernet, mener Kvisvik og FO.

 

                            Hør mer fra NRK-sendingen! 

 

Barnevernsansatte opplever stort arbeidspress

Kvisvik tror årsaken til at noen er kritiske til barnevernet også handler om et voldsomt tidspress og for stort arbeidspress på den enkelte ansatte.

 

 

"Trøsten er at de som står nærmest barnevernet også er de som er minst kritiske"

 

– Barnevernsansatte opplever å ikke alltid å strekke til. De har for liten tid til å følge opp den enkelte familie og barn slik at de får den hjelpen og støtten de trenger til riktig tid, forteller Kvisvik til NRK, og legger til:

– Mange går daglig hjem med dårlig samvittighet fordi man vet at man ikke har tatt tak i det man burde tatt tak i.

LES SAKEN PÅ NRK: Én av fire har ingen eller lav tillit til barnevernet

 

Noen funn fra Bufdirs undersøkelse:

 • 62 prosent har meget eller ganske stor tillitt til barnevernet som institusjon, mens 28 prosent svarer
  at de har liten eller ingen tillitt.
   
 • Resultatene viser at befolkningen har mindre tillitt til barnevernet enn
  til helsevesenet, politiet, barnehagen og skolen. Det er imidlertid en høyere andel som har tillitt til
  barnevernet enn NAV. 
   
 • De aller fleste ville meldt fra dersom de var bekymret for om et barn i deres nærhet ble utsatt for
  omsorgssvikt (94 prosent). Barnevernet er instansen som flest ville meldt fra til først (39 prosent).
   
 • De fleste har et godt eller nøytralt inntrykk av det norske barnevernet. 43 prosent har et meget eller ganske godt hovedinntrykk av det norske barnevernet, mens 23 prosent har et dårlig inntrykk.
   
 • Inntrykket av barnevernet varierer betydelig etter hvilke kanaler de har fått det fra. Blant de som
  oppgir at deres hovedinntrykk av barnevernet stammer fra jobb/kolleger, har 58 prosent et godt
  inntrykk av barnevernet. Andelen er 52 prosent blant de som har fått inntrykket fra egne erfaringer.
  Den laveste andelen med et godt inntrykk, finner vi blant de som har fått hovedinntrykket av
  barnevernet fra sosiale medier (34 prosent).
   
 • Av de som har et dårlig inntrykk av barnevernet, svarer 3 av 10 at de sannsynligvis ikke ville meldt fra til barnevernet dersom de var bekymret for om et barn i deres nærhet ble utsatt for omsorgssvikt.
   
 • 43 prosent av befolkningen mener barnevernet griper inn for sent i saker som omhandler omsorgssvikt, overgrep eller barnemishandling.

 

LES OGSÅ: Derfor vil barnvernet sannsynligvis aldri få 100 prosent tillit i befolkningen