123

Vi skal studere rapporten og diskutere den i inntektspolitisk utvalg i LO, hvor jeg er medlem, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Les rapporten her. (PDF, 3MB)

Rapporten ser på hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidligpensjonsordning til en livslang ytelse som betales i tillegg til Ny folketrygd fra 2011.

Rapporten viser at AFP er en god ordning for svært mange arbeidstakere, men også at den har noen svakheter, sier LOs leder, Hans-Christian Gabrielsen.

Ordningen har virket etter hensikten. Den har fått flere til å stå i jobb lengre samtidig som den har sikret et godt pensjonsnivå for dem har gått av tidlig, legger han til.
 
AFP er et viktig tilskudd til pensjonen for mange arbeidstakere, og ordningen har en fleksibilitet som den enkelte verdsetter høyt og som mange benytter seg av. Over 50 pst av arbeidstakerne er omfattet av AFP ved 62-års alder.
 
Les hele saken på LOs hjemmesider.

Les også: Nivået på AFP-pensjonen holder seg høyt. Men langt færre kvinner enn menn får AFP