Illustrasjonsfoto: pen papir
KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO om lag 13.000 medlemmer.

Forhandlingssammenslutningene som representerer de ansatte i kommunene hadde i dag sitt andre møte med KS.

– LO Kommune krevde økt kjøpekraft, likelønnstillegg og uttelling for kompetanse da forhandlingene startet for en uke siden. I dag ble konkrete økonomiske krav fremmet i tråd med dette, sier Mette Nord som leder LO Kommunes forhandlingssammenslutning.  

  • LO Kommune krever sentrale kronetillegg på alle utdannings- og ansiennitetsnivåer i lønnssystemet.
  • Tillegget skal gis fra 1. mai i år, og skal i sin helhet legges til den enkeltes årslønn.
  • LO Kommune krever at satsene for kvelds- og helgearbeid heves.

Lønnsforhandlingene fortsetter med mål om å komme i havn med kravene innen fristen 30. april.

LES MER: Her er lønnskravet fra LO kommune til KS (DOCX, 66KB)

LES OGSÅ: Slik er årets lønnsoppgjør

Likelønn er del av lønnskrav

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, følger forhandlingene i KS-området. 

Hun trekker fram punktet om likelønn i dokumentet FO og de andre forbundene i LO kommune har levert til KS:

"Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette opp lønnsforskjellene i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven § 34. Det skal settes opp protokoll fra møtet".

– Punktet om likelønn er vi spesielt opptatt av å følge med på, sier Kvisvik. 

LES OGSÅ: FO satt likelønn på dagsorden

LES MER I FONTENE: Ola tjener 164.00 kr mer enn Kari

Over 180.000 medlemmer i LO-kommune

LO Kommune har 181 070 aktive medlemmer i kommunal sektor. LO Kommune ble opprettet i 1997 og består av, i tillegg til FO, følgende forbund i kommunal sektor:

Fagforbundet
EL og IT Forbundet
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Skolenes landsforbund (SL)
Fellesforbundet

LES MER I FONTENE: FO følger nøye med på likelønnskravet