Illustrasjonsfoto

LO Stat krever et oppgjør hvor kjøpekraften sikres til alle. Til dem som tjener 388 013 kroner eller mindre, krever LO Stat i tillegg et generelt tillegg på 3413 kroner.

– Utjevningen mellom menns og kvinners lønnsnivå går for langsomt, særlig som følge av et fortsatt svært kjønnsdelt arbeidsliv, der kvinner og menn jobber i ulike næringer, yrker og stillinger og der kvinner jobber langt oftere deltid enn menn, sier LO Stats nestleder, Eivind Gran.

I tillegg til at lavlønnsproblemet i stor grad er et likelønnsspørsmål, er det klart at mange kvinnedominerte yrker gir lav uttelling for god kompetanse.

Les mer om åpningen av mellomoppgjøret i Spekter