Lokal forhandlingeri staten: Brudd i forhandlingene i for FOs medlemmer i Kriminalomsorgen


I årets mellomoppgjør ble det avtalt at ca. 1,24 % av den totale lønnsøkningen i staten skulle forhandles lokalt, altså i den enkelte statlige virksomhet. Utgangspunktet er at det skal forhandles på virksomhetsnivå, men det er åpning i hovedtariffavtalen for å bli enige om at forhandlingen skal delegeres videre nedover i virksomheten til «driftsenhetsnivå». Dette er gjerne på regions- eller fylkesnivå.

Man kan også kombinere lokale og delegerte forhandlinger, slik at noe forhandles på virksomhetsnivå og noe på driftsenhetsnivå. Når man blir enige om å delegere må man også bli enige om hvordan midlene skal fordeles mellom driftsenhetene.

Les også: Klart for lokale forhandlinger for FO-medlemmer i staten. Dette må du gjøre for å få høyere lønn.

I NAV Stat og Kriminalomsorgen har det blitt brudd i forhandlingene, som betyr at partene ikke har blitt enige om fordelingen av lønnsmidlene. I begge oppgjørene var det uenighet om hvordan midlene skulle fordeles mellom driftsenhetene.

Sakene venter nå på behandling i statens lønnsutvalg (SLU). Resultatet av behandlingen der vi bli bindende for alle parter, altså er det SLU som avgjør konfliktene i siste instans.

FO har ca. 175 medlemmer i Kriminalomsorgen, hovedsakelig i friomsorgen. I NAV Stat har FO omtrent 200 medlemmer.