Irmelin S. Tjelflaat med Magne Raundalen
 

FOs Irmelin Sangolt Tjelflaat og psykologspesialist Magne Raundalen var enige om mye på LOs konferanse om forebyggende barne- og ungdomsarbeid. (Alle fotos: Margrethe Lied, FO).

Konferansen, som er den fjerde i rekken av denne typen konferanser, ble åpnet av LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik. Deretter var det Magne Raundalens tur. Han la blant annet vekt på at en ungdoms «utenforskap» - det å ikke høre til – kan starte allerede hjemme. - Det er ikke alltid avgjørende hvilken skole eller hvilken lærer barnet har. Det avgjørende er hvilken familie barnet kommer fra. Noe av det viktigste en bidrar med overfor barna er å beskytte og fremme deres kognitive utvikling. Gode barnehager forebygger det å falle utenfor i senere alder, sa Raundalen.

Raundalen beklaget også at barnevernsloven ikke er blitt en rettighetslov. - Det har dessverre vært en betydelig motstand mot å gjøre barnevernsloven til en rettighetslov. Dette til tross for at utviklingen har gått i retning av å øke barnas rettigheter på bekostning av foreldre og andre voksne, sa han og minnet om at barneombudet går inn for å gjøre barnevernsloven til en rettighetslov.

Dette fulgte FOs Irmelin Sangolt Tjelflaat opp. – FO har lenge kjempet for at barnevernsloven skal bli en rettighetslov, slo hun fast. Tjelflaat, som er leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger, viet også flyktningbarna oppmerksomhet. – FO vil at flyktningbarna skal være barnevernets ansvar. Vi mener dette må til for å sikre oppfølging i tråd med FNs barnekonvensjon. Vi vil også at barna, som er under omsorg av barnevernet, skal få en lovfestet rett til ettervern. Det kan være komplisert for ungdommen på 17 år å vite hva han eller hun har behov for når det gjelder utdanning, arbeid, bolig og sosialt nettverk, framholdt Irmelin S. Tjelflaat. 

Hun snakket også varmt om forebyggende arbeid for å forhindre at barn og unge faller ut av skole eller arbeid. – Forebygging i sin natur ivaretar familie og nærmiljø, og sikrer inkludering i et bredt perspektiv. Mye av det ungdommene sliter med som voksne, og som er årsaker til at de faller ut av arbeidslivet, bygger på utfordringer og hjelpebehov som kunne vært identifisert på et langt tidligere tidspunkt i livet, sa Irmelin S. Tjelflaat.

Tjelflaat viste til en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet i prosjektet «Et lag rundt eleven», som nettopp har kommet: Flerfaglig kompetanse i skolen

- FO har fulgt prosjektet og kommet med innspill underveis. Nå er vi glade for at Utdanningsdirektoratet har lyttet til oss. Direktoratet foreslår at yrkesgrupper, med sosial kompetanse og alternativt tiltaksapparat, skal inn i skolen. FO har også jobbet med Utdanningsforbundet om hva som er våre yrkesgruppers bidrag inn i skolen, minnet Irmelin Sangolt Tjelflaat om.

LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik

LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik åpnet konferansen som handlet om «Å høre til» i de krevende ungdomsårene.

Ann-Kristin Nygård, Kahtrine H. Martinsen og Hilde Slotnes

Ann-Kristin Nygård (FO Sogn og Fjordane), Kathrine H. Martinsen (FOs forbundsledelse) og Hilde Slotnes (FO Rogaland) på konferanse om forebyggende barne- og ungdomsarbeid.

Les mer i Fontene