Marianne Solberg
FORBUNDSLEDER: Dagens FO-nestleder er innstilt til å overta vervet etter forbundsleder Mimmi Kvisvik

15.-19. november samles nærmere 200 sosialarbeidere fra hele landet på FOs landsmøte. Én av sakene på programmet er valg av ny forbundsledelse. Etter at det ble kjent at Mimmi Kvisvik gir seg som forbundsleder, har valgkomiteen også sett etter hvem som kan overta ledervervet.

Valgkomiteen innstiller på at Marianne Solberg, som er nestleder i dag, blir ny forbundsleder etter landsmøtet. 

LES MER: Ingen utfordrer Marianne Solberg som lederkandidat. Se hvem hun trolig får med på laget (Fontene)

Lisbeth Berntsen Grandalen er innstilt som ny nestleder, og til å overta vervet etter Marianne. Hun blir da ny inn i forbundstyret. Ny er også Ina Rangønes Libak, som innstilles til rollen som leder av profesjonsrådet for sosionomer. 

Valgkomiteens innstilling til ny forbundsledelse

Einar Ingebrigtsen, leder i valgkomiteen, sier at de ikke har mottatt andre forslag til ledervervet. Det samme gjelde vervene som leder av barnevernspedagogenes og vernepleiernes profesjonsråd. Både Ole Henrik Kråkenes og Marit Selfors Isaksen, som har disse vervene i dag, stiller til gjenvalg og er innstilt til vervene de har i dag.

Innstilling til nytt arbeidsutvalg

  • Forbundsleder: Marianne Solberg (vernepleier), (gjenvalg, ny posisjon)
  • Nestleder: Lisbeth Berntsen Grandalen (sosionom), ny
  • Profesjonsrådsleder for vernepleiere: Marit Selfors Isaksen, (gjenvalg)
  • Profesjonsrådsleder for barnevernspedagoger: Ole Henrik Kråkenes, (gjenvalg)
  • Profesjonsrådsleder for sosionomer: Ina Rangønes Libak, (ny)

Arbeidsutvalget (AU) er forbundets øverste ledelse mellom landsstyremøter, og velges på landsmøtet for en periode av gangen. Utvalget består av en forbundsleder, nestleder og lederne for de tre profesjonserådene for barnevernspedagogene, sosionomene og  vernepleierne.

– Valgkomiteen har fått inn mange gode forslag til ny ledelse i FO. Vi har intervjuet alle kandidater og også innhentet referanser hos alle, sier valgkomiteens leder Einar Ingebrigtsen.

Komiteen har vurdert egnetheten hos hver enkelt kandidat, og mener at de har funnet et lag som kan utfylle hverandre og som kan jobbe godt sammen fremover. Nå som innstillingen er lagt frem, er det opp til landsmøtet å behandle innstillingen og avgjøre hvem som skal lede forbudet de neste fire årene. Valget gjennomføres lørdag 18. november.

Her finner du all informasjon om FOs landsmøte 2023.