Medlemmer på dispensasjon er medlemmer med sammenlignbare utdanninger som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter. Tidligere har denne gruppen ikke fått lov til å søke om fagstipend. Nå er dette omgjort av landsstyret, som i disse dager er samlet på Sundvollen.

Debatten om stipendordningene engasjerte landsstyre-medlemmene, og det var en viss uenighet om hvorvidt stipendordningene også skulle omfatte støtte til videreutdanning og veiledning. Flertallet endte til slutt på at stipendordningene ikke skal omfatte dette. Arbeidsutvalgets opprinnelige forslag, om at  det innføres ett nytt kriterium for fagstipend: Støtte til kompetanse- og utdanningsformål, falt. - Stipendmidlene våre er begrenset, og vi må ikke kaste blår i øynene på folk som søker med forhåpning, men ender med å få avslag, advarte forbundsleder Mimmi Kvisvik.

For øvrig vedtok landsstyret at fagstipendene videreføres og kriteriene vurderes fortløpende etter råd fra profesjonsrådene.

Det skal fortsatt avsettes solidaritetsmidler til stipender, men det bli stilt en rekke kriterier. Blant annet må søkere ta hensyn til solidaritetsaspektet og bruke midlene til FO som organisasjon. Dette kan for eksempel være aktivitet på sosiale medier, foredrag, opplegg på avdelingsmøter, artikler i Fontene eller liknende.

Kr. 100.000,- fra solidaritetsmidlene øremerkes stipendet årlig. Hvert stipend begrenses oppad til kr. 10.000. Karantenetid på 3 år videreføres.

Landsstyremedlemmene oppfordret arbeidsutvalget til å synliggjøre FOs stipendordninger bedre, mer og bedre markedsføring må til, var oppfordringen.