Det var FO blandt 12 av de 22 fagforeningene som før sommeren gikk til brudd i hovedtatiffoppgjøret som førte til meklingen.

FO er spesielt fornøyd med at vi fikk inn ny lønnsgruppe 4B.

- Dette vil på sikt kunne gi våre medlemmer utelling for 4 årig utdanning med ytterligere spesialutdanning, sier Marit Selfors Isaksen i FOs ledelse.

Den økonomiske rammen for oppgjøret er i tråd med resultatet i sammenlignbare tariffområder.

Alle lønnstillegg er gitt som sentrale tillegg. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år.

  • Alle ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) får et tillegg på 1,7 % av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. mai 2018. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de unormerte stillingene.
  • For ansatte i fellesråd/menighetsråd gis sentrale tillegg fra 1.august 2018. Lønnsgruppene 3, 4 og 5 har fått lønnstillegg fra kr 5500 til kr 6800. Tilleggene vil variere avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn. Tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet økes tilsvarende fra 1. august 2018.
  •  Ansatte i stillinger uten fastsatt garantilønn (unormerte stillinger i fellesråd/menighetsråd) gis et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. august 2018. Dette omfatter ikke ansatte som lokalt er knyttet til lønnsgruppe 1 til 5.

Det vil fra 1.5.2019 bli innført et nytt punkt i tariffavtalens kapittel om lederlønn. Vi anerkjenner arbeidsgivers behov for dette, men innføring av det nye systemet og praktiseringen av det vil forutsette enighet mellom partene.

Innføring av ny lønnsgruppe 4B, som gjelder stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning. Lønnsgruppe 4B innføres tom, og partene er enige om at den skal forbli tom i tariffperioden 2018-2020.

Du kan lese Riksmeklerens møtebok her (JPG, 8KB).