Nå kan du melde deg på FO-dagene 2022!

Fordi fagkunnskap hjelper

FO-dagene 2022 holdes 3. og 4. november på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo.

Dette er FOs store profesjonsfaglige konferanse som samler barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere fra hele landet. 

Her kan du sjekke program og melde deg på FO-dagene 2022.

Målet med FO-dagene 2022 er å tilby en spennende fagkonferanse som: 

  • Styrker profesjonsidentiteten til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere
  • Styrker tilhørigheten til FO
  • Inspirerer til fagutvikling, fagfellesskap og debatt

Meld deg på FO-dagene her