Norsk Barnevernsamband avholder institusjonskonferanse 10. -11. oktober på Thon Airport Oslo Hotel på Gardermoen. Programmet er laget i samarbeid med representanter fra Bufetat, Oslo kommune, Ideelt barnevernsforum, NHO-Service, NTNU og NUBU.

Institusjonskonferansen 2019 er for alle som er opptatt av barnevern og miljøterapi, gode institusjonstilbud og godt miljøterapeutisk arbeid for barn og ungdom. Årets tema er: "Samhandling i miljøterapien - vekst og utvikling for og med barn og ungdom".

Early-bird-varsel: Påmelding før 15. juni gir redusert pris.

Les mer  og meld deg på her.