Mindre psykososial oppfølging på sykehusene. Foto.
PASIENTHELSE: Mange får ikke henvisning til psykososial oppfølging selv om behovet er der.

Kartlegging er gjort blant FOs tillitsvalgte på sykehusene (Spekter), og har sett på situasjonen for våre medlemmer i de somatiske sykehusene under covid-19-pandemien.

Funnene forklares blant annet med at det er færre pasienter på sykehusene. En annen årsak til få henvisninger er at sosionomtjenestene er små og underfinansierte. Dette fører til at de ikke har kapasitet til å følge opp henvisningene, noe som igjen bidrar til at den psykososiale oppfølgingen av pasienter på norske sykehus er svært mangelfull.
 

Viktig med tverrfaglighet på sykehusene

–Det er viktig med sosialfaglig kompetanse i spesialisthelsetjenesten, og dette må styrkes fremover, sier Hanne Glemmestad i FO-ledelsen.

FO vil fremover fortsette arbeidet med å løfte det sosialfaglige bidraget i spesialisthelsetjenesten - ikke minst på sykehusene. Dette handler om at vi må ha en tverrfaglighet på sykehusene som bidrar til en bedre pasienthelse og bedre bruk av ressurser på sykehusene.

Andre funn i kartleggingen viser at mange bruker digitale verktøy på en ny måte sammenlignet med tidligere. Dette gjelder både i somatikken og i habiliteringstjenestene. Derfor har det likevell vært mye aktivitet, selv den har vært redusert som følge av færre pasienter. Flere av medlemmene venter likevell travle perioder etter at vanlig drift starter opp igjen.

Har du innspill?

FO vil gjerne fortsatt ha innspill fra medlemmene våre om situasjonen på sykehusene. Ta kontakt med rådgiver Andreas Kikvik dersom du har kommentarer eller utfordringer som FO må ta tak i: andreas@fo.no

LES OGSÅ: Aktuelle saker for FOs medlemmer i helsesektoren