Modum Bad: Ledige veiledningstimer for FOs ledermedlemmer
RÅDGIVNING: På Modum Bad har de lang erfaring med å gi hjelp til å få tak i egne ressurser og se nye muligheter.


FO har inngått en avtale med Modum Bad om forebyggende kurs- og rådgivningstjenester for sine ledermedlemmer med personalansvar. Formålet med tilbudet er å sikre FO sine ledermedlemmer et rom for refleksjon og rådgivning på områdene arbeid, helse, samliv, familie og fritid. 

Målsettingen er å fremme helse og livskvalitet, styrke bevissthet og identitet i yrkesrollen, samt forebygge utbrenthet og sykefravær. Tilbudet er ikke diagnostisk eller terapeutisk.

Se også: Hvordan er din arbeidshverdag?

Rådgivningssamtale: Livsmestring og god arbeidshelse

En samtale med en erfaren fagperson og veileder kan bidra til å definere utfordringer, forstå vanskelige situasjoner og se valgmuligheter. Målsettingen er å bidra til å styrke bevisstheten om egen rolle som yrkesutøver og leder, forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet.

FO har forhåndsbestilt samtaledager på Modum Bad. Rådgivningssamtalen starter klokken 9.00 og kan vare inntil seks timer. Det blir servert en enkel lunsj.

Her finner du mer informasjon om rådgivningssamtalene og gjennomfører booking.

Rådgivningsamtalen er gratis, men kostnader til reise og eventuell overnatting må den enkelte dekke selv.

Kurs i livsmestring og god arbeidshelse (fullbooket, mulig med venteliste)

I 2021 er det satt opp to tredagerskurs. Hvert av kursene har plass til 12 deltakere. På kurset vil du lære mer om hvordan du kan definere utfordringer og se veivalg, håndtere konflikt, mestre stress og sette grenser. Kurset inkluderer en valgfri individuell rådgivningssamtale på 45 minutter hvor du selv bestemmer hvilke utfordringer du vil drøfte. 

Kursdatoer: 

  • Uke 41: 13.-15. oktober 2021 (Fullbooket, mulig med venteliste)
  • Uke 42: 20.-22. oktober 2021 (Fullbooket, mulig med venteliste)


Fellesorganisasjonen dekker kursavgiften som inkluderer opphold og kost. Den enkelte kursdeltaker må selv dekke sine reiseutgifter til Modum Bad.

Her finner du mer info om kurs og påmelding.

Se også: Brosjyre om Modum Bads tilbud til FOs medlemmer med personalansvar. (PDF, 386KB)