Klokken 14 søndag 8. april kom LO og NHO til enighet i årets tariffoppgjør, 14 timer på overtid. Oppgjøret mellom LO og NHO førte til økt lønn og bedre AFP. Nå er det opp til medlemmene å si sin mening. FO anbefaler medlemmene å stemme JA til resultatet.

Uravstemning - hva gjør jeg?
Medlemmer av FO, som er omfattet av 453-avtalen i NHO skal delta i uravstemningen i dette oppgjøret. 
Du skal nå stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen.

Uravstemningen i FO gjennomføres kun via questback. Man kan bare stemme en gang. Ta kontakt med forbundskontoret hvis du ikke har fått slik epost. 

Fristen for å avlegge stemme er satt til 25. april 2018 kl. 2400.

Ble enige på overtid

- Vi vil takke LOs forhandlingsdelegasjon under ledelse av Hans Christian Gabrielsen for innsaten og samarbeidet med NHO og Riksmekler. Vi er glade for at de i dag har forhindret konflikt, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO har omlag 600 medlemmer i NHO-området. Mange av disse jobber i privat virksomhet innenfor:

•    Barnevern
•    Helse- og omsorgstjenester
•    Rusomsorg
•    Asylmottak

Oppgjøret i NHO-området legger rammen for de andre oppgjørene. Det viktigste oppgjøret for flest FO-medlemmer er innen kommune og stat. Der er meklingsfristen 30. april. Oppstart i forhandlingene innen stat var 5. april, mens lønnsforhandlingen innen KS-området og Oslo kommune har oppstart 11. april. Vi holder deg oppdatert på fo.no og komme med mer informasjon til uka.

Protokoll fra forhandlingen finner du her (PDF, 961KB)  Les LOs anbefaling her (DOCX, 39KB)

LES MER OM HOVEDPUNKTER I FORSLAGET OG HVA SOM SKJER VIDERE HER

LES OGSÅ: Når forhandles din lønn?

 

Under følger pressemelding LO:

ØKT LØNN OG BEDRE AFP

- Vi har hatt store og vanskelige tema på bordet, og jeg er glad for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag som samtlige LO-forbund stiller seg bak, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

- Jeg er spesielt fornøyd med at vi har kommet i mål med kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP).  Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Og vi har også fått på plass et slitertillegg, utdyper LO-lederen. 

LO og Fellesforbundet har videre vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere. 

Klokken 14.00 søndag kom LO og NHO til enighet i årets tariffoppgjør, 14 timer på overtid. 

Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018,  det vil si kr 1950 i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825,  til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, se vedlagte oversikt. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året.)  

- Dette er i tråd med vårt krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samtidig som vi løfter de lavest lønte, mange av dem kvinner, slår Hans-Christian Gabrielsen fast. 

- Dessverre kom vi ikke i mål med kravet om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP). 

- Vi legger ikke kravet fra oss. Dette skal vi kjempe for, både politisk og overfor arbeidsgiverne. OTP er en lovfestet ordning, og i første omgang følger vi opp kravet overfor myndighetene i forbindelse med forslagene om endringer i tjenestepensjonene som nå er til behandling, sier LO-lederen. 

Partene er enige om mål og rammer for en ny, framtidig avtalefestet pensjon (AFP). 

Den nye ordningen vil fortsatt være en kvalifiseringsordning, men AFP-pensjonen den enkelte får, vil henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. På den måten vil flere, også yngre arbeidstakere, nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut. 

Detaljene rundt den nye AFP-ordningen skal utredes, sammen med myndighetene og tas inn i et senere tariffoppgjør.  LO-medlemmene skal deretter få ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemming.

LOs medlemmer skal ta stilling til det framforhandlede resultatet i årets tariffoppgjør  i en uravstemning som avholdes 26. april. 

 

Les AFP-protokollen fra meklingen på www.lo.no

 

Tariffavtaler med gjennomsnittlig lønnsnivå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

 

 

 

   

133

BAKER-OG KONDITOROVERENSKOMSTEN

14

VEKTEROVERENSKOMSTEN

377

TRANSPORTSELSKAPER I NORGE

131

EGG- OG FJÆRFEKJØTTINDUSTRIEN

70

BUTIKKOVERENSKOMSTEN - HK

296

IO TEKO-OVERENSKOMSTEN

333

SKIANLEGG

105

VASKERIER OG RENSERIER

487

AMB-OVERENSKOMSTEN

301

PARKERINGSSELSKAPER

55

BOKBINDERIER

10

RENHOLDSBEDRIFTER

11

RENHOLD

329

GLASS OG KERAMISK INDUSTRI

415

FRITIDS- OG AKTIVITETSAVTALEN

293

LANDFORPLEININGSAVTALEN

79

HOTELL- OG RESTAURANTAVTALEN  -   RIKSAVTALEN

521

DYREPLEIERE

525

JORDBRUK OG GARTNERI

345

OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE

 

I tillegg enkelte bedriftsavtaler, se Riksmeklerens møtebok.