Mimmi Kvisvik
KLAR: Mimmi Kvisvik er klar til å forhandle over arbeidsvilkårene til medlemmene i Virke-HUK

Tariffområdet Virke-HUK organiserer private ideelle virksomheter på områdene helse, utdanning og kultur. Området er bygget opp av flere overenskomster, hvorav FO er direkte part i syv av dem. Avtalene er knyttet opp mot det området virksomheten er basert på, samt hvilken offentlig instans som er oppdragsgiver. 

FO er part i disse overenskomstene(med lenker): 

‒ FOs mål er å sikre medlemmene våre tilsvarende lønnsvekst og rettigheter som de offentlige tariffområdene, sier Mimmi Kvisvik, FOs representant i forhandlingene.

Kravene til oppgjørene baserer seg på resultatene i KS, Staten og Spekter Helse slik at resultatene blir de samme innenfor hvert driftsområde og parallelliteten i avtalene ivaretas.

Årets hovedoppgjør ble utsatt til 30 november og 1. desember. FO forhandler sammen med de andre LO-forbundene. Kravene ble levert 24. November. Det er satt frist for å komme til enighet innen midnatt 1. desember. Resultatet vil bli sendt ut til medlemmene på uravstemning.

LES FJORÅRETS RESULTAT: Enighet i lønnsoppgjøret i Virke-HUK. Dette er partene enige om. 

Hvis det ikke blir enighet under forhandlingene, vil oppgjøret ende med mekling og eventuell streik.