Det var 1.juli i 2006 at NAV ble etablert. NAV, eller Arbeids- og velferdsforvaltningen, forvalter i dag en tredel av statsbudsjettet. Dette skjer gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV har rundt 19 000 ansatte. Av disse jobber omtrent 14 000 i staten, det vil si i Arbeids- og velferdsetaten, og rundt 5 000 er ansatt i kommunene. Det er nesten 460 NAV-kontorer i kommuner og bydeler, og mange av FOs medlemmer jobber i NAV, både i den kommunale og den statlige delen av forvaltningen.

- Det er veldig mange som gjør en strålende jobb i NAV, men jeg lurer på om vi ga dem rammebetingelser som nærmest gjør det umulig å få det til. Jeg frykter at det hele rett og slett ble for stort, sier Bjarne Håkon Hansen til Dagbladets «Magasinet» i helgen. Bjarne Håkon Hanssen er regnet som NAV-reformens far i kraft av sin stilling som arbeids- og inkluderingsminister fra 2005 til 2008. Han er intervjuet av Dagbladet i en reportasje som konkluderer med at reformens fedre er enige om én ting, at NAV hele tiden har vært et problembarn.

- Det var et sterkt behov for å koordinere de ulike tjenestene da NAV ble opprettet, ikke minst tjenester for de mest utsatte gruppene. Problemet har imidlertid vist seg at de brukerne NAV-reformen primært var ment for å nå blir taperne og utdefineres i NAV. Dette skjer blant annet gjennom byråkratisering og krav om arbeid, forklarer FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik. – Det er riktig å orientere alle mot arbeid, men vi må som samfunn erkjenne at for enkelte er veien til arbeid lengre enn for andre. Derfor kreves det en bred sosialfaglig kompetanse og innsats for å bistå og ivareta disse, påpeker Kvisvik. - Her gjør mange ansatte en svært godt jobb, avslutter hun. 

Mimmi Kvisvik

(FO-leder Mimmi Kvisvik sier at NAV-reformen var helt nødvendig i 2006.)

Les Dagbladets reportasje her
(Avhengig av abonnement):

Les mer om hva NAV er her