Stem ja!

Den nye pensjonsordningen for offentlig sektor skal til uravstemning blant medlemmene.
Dette gjelder for alle FO-medlemmer født i 1963 og senere, og som i dag har offentlig tjenestepensjon. I FO gjelder dette medlemmer i kommunal sektor, staten og helseforetakene. Til sammen gjelder den for 800.000 ansatte i offentlig sektor.

FO oppfordrer medlemmene det gjelder, til å stemme JA!

Merk deg fristen for å avgi stemme: tirsdag 15. mai klokken 16.00

Du bør stemme ja fordi den nye avtalen er bedre enn dagens pensjonsordning:

  • Den gir en god og solidarisk pensjon for offentlig ansatte
  • Det går raskere å tjene opp en god pensjon sammenliknet med dagens ordning
  • Det skal bli enklere å trappe ned og kombinere arbeid og pensjon
  • AFP-ordningen blir livsvarig og med bedre mobilitet mellom privat og offentlig sektor
  • En betinget tjenestepensjon gis dem som ikke oppfyller vilkårene for AFP
  • Et tidligpensjonstillegg gis til dem som går av før 67 år og er født i 1970 eller tidligere
  • De som har særaldersgrenser får omfattende sikringsordninger, og det skisseres  en videre prosess for tilpasninger gjennom forhandlinger mellom partene

Kort sagt: Stemmer flertallet av medlemmene nei, beholder vi dagens pensjonsordning. Stemmer flertallet ja får vi en bedre pensjonsordning.

LES OGSÅ: Dette betyr den nye pensjonsordningen for deg

LES OGSÅ: Blir du forvirret av pensjon? FO hjelper deg!

Dette er ny pensjonsordning

3. mars ble partene enige om ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen forutsetter at medlemmene sier ja til avtalen og den vil da tre i kraft fra år 2020.

Dette er landsstyret i FOs enstemmige vedtak om den nye avtalen:


«Det har vært mange som har tatt til orde for at man bør stemme nei til avtalen. Begrunnelsen for dette dreier seg i hovedsak om at man er motstander av levealdersjusteringen. FO er enig i at levealdersjusteringen er dypt problematisk og baserer seg på forutsetninger som vi ikke uten videre er enig i. Særlig er det store forskjeller mellom ulike yrkesgruppers muligheter til å velge å jobbe utover 67 år. Men pensjonsreformen med levealdersjustering er vedtatt av Stortinget, og det foreligger ingen politisk vilje til å endre dette. Avtalen om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor kan ikke brukes som brekkstang for å få Stortinget til å endre mening».

Husk fristen for å avgi stemme: tirsdag 15. mai klokken 16.