Kronetillegget som LO og NHO forhandlet seg fram til gjelder for overenskomster med gjennomsnittlig årslønn på 388.013 kroner eller mindre. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønns er 431.126 kroner. For FOs medlemmer i NHO-området vil dette gjelde for ansatte som omfattes av avtalen for barnevernsinstitusjoner, asylmottak, rehabliteringssentra, m.fl., den såkalte 453-avtalen. 

Se mer om vurderingen rundt rammen og fakta om oppgjøret på LOs hjemmesider.

Se også protokollen (PDF, 4MB) fra LO/NHO-oppgjøret