Norges beste innboforsikring blir enda bedre

Som medlem av FO har du allerede Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt. 1. januar 2021 kommer det vilkårsendringer på forsikringen din som gjør den enda bedre.

Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg.

– LOfavør Innboforsikring var en av de første avtalene som ble forhandlet frem og er fremdeles en av de viktigste fordelene for deg som er medlem i et LO-forbund. Vi er derfor stolte av å kunne dele at den nå blir enda bedre, sier LO-sekretær Terje O. Olsson.

Ekstra trygghet i hjemmet

LOfavør Innboforsikring har lange tradisjoner som spenner mer enn 50 år tilbake i tid. Siden den gang har forsikringen endret seg i takt med markedet, for hele tiden å sikre at du er dekket av det som fremdeles er Norges beste innboforsikring. Her får du en oversikt over de viktigste endringene som blir gjeldende fra nyåret.

Forbedringer i vilkåret:

  • Egenandelen ved skade reduseres fra 3 000 kroner til 2 000 kroner.
  • Utvidede forsikringssummer på enkelte dekninger, blant annet sykkel (el-sykkel) som øker til 40 000 kroner.
  • Medlemmer med jobb på båt, om bord i fly og på oljerigger får utvidet dekningen på løsøre til å gjelde i hele verden (punkt 4.10). Skaden må skje om bord i båten, i flyet eller på riggen

Øvrige endringer i vilkåret:

  • Det trekkes både aldersfradrag og egenandel i forsikringsoppgjøret.
  • Rettshjelp i forbindelse med saker som føres for Finansklagenemda erstattes med inntil 15 000 kroner. Utgifter til saker som føres for forliksrådet/jordskifte erstattes med inntil 25 000 kroner.

LES MER: Viktig informasjon om innboforsikringen din.

Medlemsfordeler - illustrasjon
 

Dette kan endringene bety for deg

Forsikringen skal dekke ditt økonomiske tap, med et fratrekk av en egenandel. Reduksjonen i egenandel på 1 000 kr som nå blir gjeldende, omfatter den generelle egenandelen som blant annet inkluderer skader og verditap som følge av innbrudd, brann, vannlekkasje og tyveri i hjemmet.

Med hensyn til egenandelen, er det også viktig å være klar over at i de tilfeller der flere personer i samme husstand har LOfavør Innboforsikring, fratrekkes ikke egenandel ved skader.

– Det er fortsatt slik at dersom du bor sammen med et annet medlem, er det fritak for egenandel siden dere begge betaler for forsikringen gjennom medlemskapet. Studenter og lærlinger har heller ingen egenandel, og egenandelen for skade på mobiltelefon er fortsatt 1 000 kr, forteller Olsson.

Aldersfradraget trekkes i enkelte tilfeller for å beregne det faktiske økonomiske tapet ved skader. Trekket baserer seg på flere faktorer, som gjenstandens alder, levetid og slitasje. Dersom du har en fem år gammel laptop, har verdien sunket i takt med årene du har hatt glede av den, og det er den gjenstående levetiden som blir erstattet.

– Endringen som nå går ut på å trekke både aldersfradrag og egenandel i oppgjøret, vil kunne slå forskjellig ut for deg. Har du for eksempel en relativ ny gjenstand vil du komme bedre ut ved at du betaler en lavere egenandel, forteller Olsson.

LES OGSÅ: Som medlem i FO får du noen av landets beste forsikringsavtaler

Husk å forsikre huset ditt

Mange forveksler LOfavør Innboforsikring med husforsikring, men det er ikke det samme. LOfavør Innboforsikring dekker tap av innbo og løsøre, som tyveri eller uhell, samt skader av brann eller vann. Det er viktig å være bevisst på hvilke forsikringer du har. Ellers risikerer du å stå uten forsikring for noe av det viktigste du eier, som hus og hjem.

– Forenklet kan man si at innboforsikringen dekker løse eiendeler i hjemmet ditt, som er naturlig at du tar med deg når du flytter, sier Olsson.

Hvis du har hus, trenger du derfor en husforsikring i tillegg. Husforsikringen dekker skader på selve bygningen og det som er fastmontert. Så for å sikre huset mot ytre skader, naturskader og lignende, anbefales alle huseiere å ha en god husforsikring.

Har du spørsmål?

Slik kontakter du LOfavør