Barnevernsinstitusjon
BALANSEGANG: Hensynet til de som jobber i tjenestene og de som mottar dem må balanseres, mener FO-lederen.

Tirsdag 14. juni 2022 la Fafo frem rapporten «Arbeidstidsordninger innenfor FOs organisasjonsområde» for landsstyret. Rapporten viser hvilke arbeidstidsordninger FOs medlemmer er omfattet av, hva de tillitsvalgte mener om disse og hvilke utfordringer de kan skape. 

– Dette er et viktig verktøy for politikkutformingen vår og bidrar til å legge grunnlaget for FOs tariffkrav i fremtiden, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

LES RAPPORTEN: LENKE TIL RAPPORTEN (PDF, 852KB)

FOs handlingsprogram sier at forbundet skal få på plass mer kunnskap om arbeidstidsordninger som medlemmene er omfattet av. FO har gitt Fafo i oppdrag å gjennomføre spørreundersøkelsen og fokusintervjuene som danner grunnlaget for rapporten.

Ulike turnusordninger, ulike hensyn

Rapporten kartlegger turnusordninger med ulike vaktlengder. Todelt og tredelt turnus er mest utbredt, men FO-medlemmer jobber også opp mot 24 timer. De tillitsvalgte er spurt om virkningene av de ulike ordningene, både for arbeidstakerne og tjenestekvaliteten.

Rapporten

– Det er viktig å se nærmere på forskjellen mellom ulike ordninger. Lange vakter medfører større arbeidsbelastning og kan føre til helseutfordringer for den ansatte. Samtidig kan det være vanskelig å planlegge for sosiale aktiviteter og familieliv for den enkelte, sier Kvisvik.

Hun understreker at belastningen må ses opp mot den faglige kvaliteten. 

– Det er alltid en balansegang mellom hensynet til de som jobber i tjenestene og de som mottar dem. Det er også interessant å se hvilke arbeidstidsordninger medlemmene våre mener gir den beste faglige kvaliteten, legger hun til.

Fleksitid og hjemmekontor

Rapporten kartlegger også hva medlemmene mener om forskjellige ordninger for fleksitid og hjemmekontor. FOs tillitsvalgte forteller at medlemmene stort sett er fornøyd med fleksitidsordninger, men peker på flere utfordringer for de ansatte.

LES MER HOS FAFO: Har kartlagt arbeidstidsordninger i FO-området

– Det er grunn til bekymring når nærmere halvparten av de tillitsvalgte sier at arbeidsgiver forventer at medlemmene skal bruke fleksitid fremfor å føre overtid, sier Kvisvik. 

Mimmi Kvisvik

– Det er i tillegg vanskelig når en av fem sier at det er store utfordringer med å få tatt ut fleksitid og at mange mister plusstid ved avregning. Disse funnene stemmer overens med tilbakemeldingene vi har fått fra tillitsvalgte før. Dette må vi se nærmere på, sier forbundslederen. 

Mange sosialarbeidere har jobbet på hjemmekontor under pandemien.

– Omfanget var størst under nedstengningen, men det er fremdeles flere medlemmer som jobber på hjemmekontor. Dette er i liten grad regulert på arbeidsplassen i egne avtaler, og har i liten grad vært drøftet spesielt med de tillitsvalgte. Dette har nok sammenheng med at hjemmekontor ble pålagt ovenfra, men fremover må dette reguleres i større grad og bli gjenstand for medbestemmelse, sier Kvisvik.

Medbestemmelse 

I undersøkelsen kartlegger Fafo hvorvidt de ansatte har medbestemmelse knyttet til arbeidstid. I tillegg presenterer den flere løsninger på hvordan de tillitsvalgte kan få mer innflytelse på arbeidsplassen. 

– Selv om halvparten sier at de ganske eller svært mye innflytelse over egen arbeidstidsordning, er det alvorlig at én av fire har ganske eller svært lite medbestemmelse. Mange sier at bedre tid til evaluering, drøfting og forhandling av turnusordninger, kan gi mer medbestemmelse på arbeidsplassen. Flere trekker også frem bedre opplæring i digitale turnussystemer, sier FO-lederen.

Mimmi Kvisvik

Prioritering

Avslutningsvis har FOs tillitsvalgte blitt spurt om hvilke arbeidstidssaker forbundet bør jobbe med fremover. Mange mener at retten til heltid og høyere ubekvemstillegg er viktig. Flere trekker frem fleksitid, overtid, reisetid og økt kompetanse om turnus.

– Nå har vi fått en svært viktig rapport og funn knyttet til arbeidstidsordningene som omfatter våre medlemmer. Vi setter oss grundig inn i stoffet og følger opp innspillene til de tillitsvalgte. Dette gir oss et veldig godt grunnlag for jobbing med tariff og det politiske arbeidet knyttet til arbeidstid fremover, sier Kvisvik.

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO?

Bli medlem