Illustrasjonsfoto: hender som varmer seg over bål i snøen
TYRILISTIFTELSEN: Tyrilistiftelsen er en ideell organisasjon som tilbyr behandling og oppfølging av personer fra 18 år og oppover med alvorlig rusavhengighet. Foto: Sara Johannessen/Tyrilistiftelsen.

Fellesorganisasjonens (FO) rådgiver Sissel Hallem har vært forhandlingsleder. 
‒ Forhandlingene har gitt et godt resultat. Jeg er særlig fornøyd med at arbeidstidsordningene nå er kollektivt avtalt, sier hun.

Frem til nå har de fleste ansatte i Tyrilistiftelsen hatt arbeidstiden regulert individuelt, hjemlet i medleverforskriften.

Tjenestepensjonsordningene

I tillegg fremhever Hallem at det er innført avtalerett ved eventuelle fremtidige endringer av tjenestepensjonsordningene. Forhandlingene har vært konstruktive og ble gjennomført i svært ryddige former.

Avtalen gjelder også Fagforbundets medlemmer som jobber i Tyrilistiftelsen.

Nå skal tariffavtalen ut på uravstemning med frist til 23. februar. 

Følg FO på Twitter!

FOs nestleder er fornøyd

Tyrili er en ideell organisasjon som tilbyr behandling for personer med rus- eller adferdsproblemer og er organisert med sju behandlingsenheter spredt over hele landet. 

Marianne Solberg Johnsen
NESTLEDER I FO: Marianne Solberg Johnsen påpeker at tariffavtaler gir deg som er FO-medlem ekstra fordeler i jobben samtidig som den kan sikre lønnsutvikling.

‒ Vi har mange medlemmer i Tyrilistiftelsen, som vi nå gratulerer med ny overenskomst, sier Marianne Solberg Johnsen, nestleder i FO.

For et drøyt år siden meldte Tyrilistiftelsen seg inn i arbeidsgiverforeningen Spekter. På grunn av uklarheter knyttet til tidligere avtaleforhold kom forhandlingene noe sent i gang, men den 22.januar i år ble partene enige.

Det er ikke gitt lønnstillegg i forbindelse med selve avtaleopprettelsen. Men FO skal forhandle om lønn og lønnstillegg ved vårens hovedoppgjør.

Hovedtariffoppgjør skjer hvert andre år. Der forhandler arbeidsgiverorganisasjoner med arbeidstakerorganisasjoner om avtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte. 

LES OGSÅ: Derfor bør du bli medlem i FO

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale gir deg flere fordeler som ansatt enn det lovverket som regulerer arbeidsforholdet ditt generelt tilbyr. Slike kollektivet arbeidsavtaler innebærer rettigheter knyttet til pensjon, arbeidstid, overtidsbetaling, lønnssatser, velferdspermisjoner og så videre.

Illustrasjosnfoto: flaggstang med Tyrilistiftelsen vimpel
SJU ENHETER: I 2017 har Tyrili 167 avtaleplasser fordelt på sju enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo og Skien. Foto: Sara Johannessen/Tyrilistiftelsen.

Som arbeidstakerorganisasjon er FO part i en rekke tariffavtaler, og kan føre medlemmenes krav fram til forhandlingsbordet, både i sentrale og lokale forhandlinger.  FO forhandler fram tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjoner som KS, Spekter Helse og Staten.

FO har medlemmer på mange ulike tariffområder. Hvilken tariffavtale som gjelder for deg som er FO-medlem avhenger av hvor du jobber.