Ny FO-klubb etablert for NAV Stat Vestland
NYE PLASSTILITSVALGTE: Fra venstre, Vivian L. Grahl- Madsen, Gøril Skeie Johansen, Siv Hamn og Gunnhild Undeland Åkre.

– FO gratulerer våre medlemmer i nye FO NAV Stat Vestland med klubbstiftelsen og ønsker dem lykke til i det viktige arbeidet fremover, sier Kathrine Haugland Martinsen og Marit Selfors Isaksen for FO forbundsledelse. 

NAV omorganiserer sine regioner. Blant annet slås NAV Hordaland og NAV Sogn og Fjordane sammen, som en del av et treårig prosjekt i NAV Vestlands 9 regioner. Formålet er å samordne hele tjenestemenyen til NAV, som også innebærer de kommunale tjenestene.

For at FO skal gi medlemmene det beste tilbudet lokalt, etableres nye klubber og nytt tillitsvalgtsapparat i tråd med NAVs omorganisering.

Forbundet følger opp medlemmene sine lønns- og arbeidsforhold, samtidig som de jobber politisk for å fremme fag -, helse- og sosialpolitikk på vegne av medlemmene og til det beste for brukerne av NAVs tjenester.
 

Nye tillitsvalgte for klubben

FO-medlemmer i NAV Hordaland og Nav Sogn og Fjordane møtes den 30.–31.1 januar i Bergen for å stifte en ny klubb for nye NAV Stat Vestland. Representanter fra FOs fylkesavdelinger og Forbundskontoret var også godt representert.

Siv Hamn, barnevernspedagog og rådgiver ved NAV Gulen, ble enstemmig valgt til ny hovedtillitsvalgt. Hun har vært trofast FO-medlem siden 1988 og er klar for å gjøre en innsats for å ivareta medlemmenes interesser i det nye NAV Vestland.

– FO-medlemmer er aller helst fagpersoner og ser ikke for seg en karriere som tillitsvalgte. Likevel er det svært viktig å ha noen som tar på seg slike verv. Slik kan man påvirke lokalt, sier Ann-Kristin Nygård Fylkesleder i Sogn og Fjordane.

På møtet ble det også utnevnt fire nye plasstillitsvalgte. De skal delta i forhandlingsutvalget i FO NAV Stat Vestland. Deres oppgave er å forhandle lønn på vegne av medlemmene lokalt. Slike forhandlinger foregår hver høst. Forhandlingsutvalget ledes av hovedtillitsvalgt Siv Hamn.
 

FO og NAV styrker hverandre

Kathrine Haugland Martinsen og Marit Isaksen, fra FOs forbundsledelse, fortalte hvordan de sentralt i FO jobber politisk for å fremheve medlemmers interesser overfor både rikspolitikere og NAV-ledelse.

Marit S. Isaken og Kathrine Haugland Martinsen snakker foran tillitsvalgte i NAV Stat Vestland
ENGASJEMENT: Kathrine Haugland Martinsen og Marit Selfors Isaken

– Samlingen viser oss at vi har mange flotte og engasjerte medlemmer i Nav og vi er helt avhengig av en tett og god kontakt med dem for at FO være en sterk og engasjert politisk aktør.

Avdelingsleder for Lønn, arbeidsforhold og forhandlinger (LAF) Johan Peter Hougen fortalte om samspillet mellom FO sentralt, fylkesavdelinger og lokalklubber.

Johan Peter Hougen
SAMHOLD: Johan Peter Hougen forteller om organiasjonens oppbygning.

– Selv om vi er delt inn i mange ledd, er det viktig å huske at vi egentlig er ett FO. Da må vi kjenne hverandres roller, og jobbe sammen for å gjøre hverandre gode, sa Hougen.

Fra forbundskontoret stilte også rådgiver i LAF Haavard Ostermann.

Osterman ga en innføring i hvordan FO er organisert i NAV i dag og hva som er planene for å styrke det tariffpolitiske arbeidet i etaten fremover.

FO rådgiver Haavard Ostermann holder innlegg
TARIFFARBEID: Haavard Ostermann viser FOs innsats i tariffarbeidet.

– Å styrke FOs organisasjon i NAV er det samme som å styrke NAV. Sosialarbeideres kompetanse er avgjørende for å oppfylle etatens samfunnsoppdrag, sa han.

FOs fylkesleder i Sogn og Fjordane, Ann-Kristin Nygård, holdt et innlegg om hvordan FOs fylkesavdelinger jobber for å påvirke lokalpolitikken, og hvordan de støtter tillitsvalgte og klubber i sine fylker.

FO er i en særstilling som fagforening og profesjonsforbund.
 

Faglig påfyll og erfaringsutveksling
 

Hanne Glemmestad holder innlegg for tillitsvalgte i NAV Stat Vestland
KOMPETANSE: Hanne glemmstad inspirerte deltakerne med sine perspektiver på sosialarbeiderens rolle.

Samlingen ble også brukt til å få faglig påfyll med et inspirerende innlegg fra høgskolelektor Hanne Glemmestad fra Høgskolen i Innlandet.

Hun har skrevet masteroppgave om sosialarbeiderens rolle i NAV, og fortalte om hvor viktig kompetansen til våre medlemmer i er etatens daglige arbeid.

Glemmestad oppfordret også deltakerne til å være stolte over kompetansen, og å tørre å fremheve den i samspill med kollegaer og ledere.

– Sosialarbeideres kunnskap er skreddersydd til å møte utfordringen til den enkelte NAV-brukeren og legge gode strategier for å få flere ut i arbeid, sa Hanne Glemmestad under sitt innlegg.

Tillitsvalgte på klubbmøte for FO og NAV Stat Vestland
GOD STEMNING: To av deltakerene, Janne b. Hisdal og Gøril S. Johansen.

Det sosiale ble selvfølgelig også ivaretatt, og de fremmøtte satte stor pris på å møte fagfeller både for å utveksle erfaringer og stifte nye bekjentskap.

Vi gratulerer våre medlemmer i nye FO NAV Stat Vestland med klubbstiftelsen og ønsker dem lykke til i det viktige arbeidet fremover.