PERSONVERN: Filming og fotografering på offentlige institusjoner kan utfordre personvernet til brukere, pasienter og arbeidstakere. Illustrasjonsfoto: Unsplash
PERSONVERN: Filming og fotografering på offentlige institusjoner kan utfordre personvernet til brukere, pasienter og arbeidstakere. Illustrasjonsfoto: Unsplash

Arbeidstakersiden i Åpenhetsutvalget var representert ved FOs rådgiver Andreas Kikvik. Utvalget ble oppnevnt i oktober 2017 og har bestått av representanter fra de ulike velferdssektorene, medier og brukerorganisasjoner.

Les utredningen og veilederen

Utredningen viser at dette er komplekse forhold, der ulike interesser spiller inn. På den ene siden handler det om ytringsfrihet, på den andre siden om privatlivets vern. Videre handler det om pressefrihet, arbeidsmiljø og forsvarlig drift. 

Lederen av Åpenhetsutvalget, professor Benedikte Moltumyr Høgberg (i midten), helseminister Bent Høie og statssekretær Jorunn Hallaråker i Barne- og likestillingsdepartementet.
OVERLEVERING: Lederen av Åpenhetsutvalget, professor Benedikte Moltumyr Høgberg (i midten), helseminister Bent Høie og statssekretær Jorunn Hallaråker i Barne- og likestillingsdepartementet.Utvalget har gjort rede for hvilke regler som gjelder for fotografering, filmopptak og lydopptak i helse- og omsorgssektoren, barnevernet, barnehage og skole, og hvordan man skal tolke reglene. De har i tillegg sett på virksomhetenes adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av brukere, pasienter, ansatte, pårørende, andre besøkende og mediene.

Arbeidstakers rettigheter, forsvarlig arbeidsmiljø og forsvarlig drift av virksomhetene blir også gjort rede for. Utredningen inneholder Åpenhetsutvalgets forslag til veileder for hvordan sektorene bør håndtere utfordringer med bilder, film og lydopptak.

SD