NY STRUKTUR: FO tilpasser seg regionformen og jobber for å gi medlemmene det beste klubb og tillitsvalgtapparatet der de er.
NY STRUKTUR: FO tilpasser seg regionformen og jobber for å gi medlemmene det beste klubb- og tillitsvalgtapparatet der de er.


Regjeringen har vedtatt en regionreform som betyr at vi går fra 19 til 11 fylker i Norge, og FOs landsstyre avgjorde i 2018 at forbundets organisering skal følge det nye Norgeskartet. Dette betyr at antallet fylkesavdelinger i FO reduseres fra 19 (18) til 11. 

 

Regionreform, klubbstruktur og oppgavefordeling

I forbindelse med ny organisering, er det flere spørsmål som må tas stilling til; Hvilken betydning får dette for landsstyrets sammensetning? Og hva vil det ha å si for delegatvalg til fremtidige landsmøter? 

Et annet element i diskusjonen er klubbstruktur. FO har medlemmer innen mange ulike tariffområder og i mange sektorer. Ikke alle klubbene følger fylkesgrensene. Hvordan skal regionale og landsomfattende klubber organiseres? Hvordan koordinerer man best oppgavene mellom klubber og fylkesavdelinger? Og hvordan er forholdet mellom faggrupper og klubber?
Disse spørsmålene skal nå diskuteres i fylkesavdelingene, som en del av landsmøteforberedelsene. Forslagsfristen for saker til landsmøtet er 31. mai

 

Oppfordrer til lokal debatt

– Landsstyret i FO har lansert sine forslag til rammer for ny organisering. Nå er det opp til fylkesavdelingene å diskutere alle de ulike elementene i modellen. Vi håper på mye engasjement i hele landet, sier nestleder i FO, Marianne Solberg. 

Marianne
LOKAL DEBATT: Nestleder Marianne Solberg håper på mye engasjement rundt ny organiseringsmodell for FO.
 
Hun oppfordrer avdelingene til å løfte debatten så snart som mulig, og viser til at fristen kommer fort. 
– Fristen er verdt å merke seg. Fylkesavdelingene kan sende inn forslag innen 31. mai, understreker hun.

Endelig innstilling fra landsstyret vil vedtas i oktober 2019, og vedtak vil fattes på landsmøtet i november.