Det nye AU 2015 

Kathrine Haugland Martinsen (s), nestleder Tone Faugli, forbundsleder Mimmi Kvisvik, Irmelin Sangolt Tjelflaat (b) og Marianne Solberg Johnsen (v) har besøkt og vil besøke flere FO-avdelinger. (Foto: Sunniva Roumimper, FO).

Hedmark og Troms har allerede hatt besøkt av forbundsleder Mimmi Kvisvik. Via skype har hun dessuten «besøkt» FO-avdelingen i Finnmark. Viktige føringer fra kongressen og veien videre har vært temaene.

Onsdag 6. mai er Kathrine Haugland Martinsen, leder for profesjonsrådet for sosionomer, og Marianne Solberg Johnsen, leder for profesjonsrådet for vernepleiere, på plass i Bergen – for å delta på møte med FO Hordaland i forkant av FO-turne.

Temaene i Hordaland er profesjonsstrategi og den nylig vedtatte LS-saken om klinisk spesialistgodkjenning, samt kongressen og veien videre. I forbindelse med FO Hordalands turne skal også Irmelin Sangolt Tjelflaat, leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger, besøke dem den 11. og 12. mai.

Torsdag 7. mai er Kathrine og Marianne til stede på representantskapsmøtet til FO Oslo.

FO Sør-Trøndelag avholder representantskapsmøte 3. og 4. juni. Irmelin reiser dit.

Samme dato avholder FO-Nord-Trøndelag sitt representantskapsmøte. Kathrine deltar der.

FO Buskerud har sitt representantskapsmøte 11. og 12. juni.  Den siste dagen deltar nestleder Tone Faugli og Marianne på dette møtet.

22. juni er det representantskapsmøte i FO Akershus. Her møter Irmelin og Marianne. 

- Vi gleder oss til å komme ut og treffe medlemmer og tillitsvalgte ute i «FO-land», sier de nyvalgte profesjonsrådslederne. Det er viktig å holde god kontakt med avdelingsrepresentanter og tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen. Vi har fått mandat fra kongressen. Nå blir det opp til landsstyret og organisasjonen å forvalte og implementere den politikken og det organisatoriske rammeverket som er gitt.

De tre nyvalgte profesjonsrådslederne har ønske om å bidra til et sterkt FO. Kathrine Haugland Martinsen sier det slik: - For å bidra til å fjerne årsaker til urett og sosial nød, trengs det politisk innsats fra et sterkt FO, fra sterke profesjoner og sterke profesjonsutøvere. Jeg vil bruke mine krefter, kunnskap og erfaringer til å bygge et sterkt FO.

Marianne Solberg Johnsen sier: – Jeg har et stort engasjement for det profesjonsfaglige arbeidet, og jeg ser enda større muligheter for dette i FO nå som det er vedtatt at dette skal utgjøre en tydeligere helhet sammen med tariffpolitikken og helse- og sosialpolitikken. Vernepleierne trengs for at alle skal kunne få hjelp til å bli myndiggjorte aktører i eget liv. Sammen med brukerorganisasjonene må FO og vernepleierne jobbe spesielt for rettighetene til mennesker med utviklingshemming. Jeg er glad for å være en del av en organisasjon som tar dette på alvor.

Irmelin Sangolt Tjelflaat sier: - Miljøterapeuter og saksbehandlere skaper en uvurderlig forskjell for barn, ungdom og familier. Jeg finner oss ikke i en underkjenning av den betydningen. Overskriften «omstillinger» har fått meg til å tenke at det haster å handle. Det haster å sikre kontinuitet for barna. Det haster å komme i gang med å hindre at store, internasjonale, konsern skal få tjene seg enda rikere på stadige anbudsrunder. Utfordringene er veldig mange og veldig store i hele feltet, både nasjonalt og internasjonalt.