RAPPORTLANSERING: FAFO-forsker Inger Marie Hagen la frem rapporten som avdekker et alvorlig omfang av vold og trusler mot FOs medlemmer.
RAPPORTLANSERING: FAFO-forsker Inger Marie Hagen la frem rapporten som avdekker et alvorlig omfang av vold og trusler mot FOs medlemmer.

45 prosent av FOs medlemmer sier de det siste året har opplevd vold og/eller trusler om vold. Det kommer frem i en ny rapport utført av Fafo på oppdrag fra FO. Mer enn 6000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere har svart på undersøkelsen.
 
 

En trussel mot velferdsstaten

 
– Vold og trusler mot FO-medlemmer er veldig alvorlig, og en alvorlig trussel mot velferdsstaten og viktige velferdstjenester som mange er avhengige av. 
 
Ansatte på barnevernsinstitusjon er mest utsatt, i tillegg til FO-medlemmer som jobber i skole, barnehage eller skolefritidsordning, og i tjenester til personer med utviklingshemming. Funnene i undersøkelsen bekrefter tidligere forskning som sier at vold og trusler er en viktig faktor til sykefravær og at de slutter i jobben . De mest utsatte arbeidsområdene er barnevernsinstitusjoner, skole og boliger for utviklingshemmede.
 
– Innsats mot sykefravær er viktig for myndighetene. Derfor bør de jobbe sammen med oss for å få ned årsaken til at sykefraværet er høyt i disse yrkesgruppene, sier FO-leder Kvisvik. 
 

Økende omfang til tross for nytt lovverk

 
Men til tross for et styrket lovverk på området, blant annet med nye forskriftsbestemmelser til arbeidsmiljøloven fra 2017, så øker faktisk omfanget. Dette bekymrer FO. Konsekvensene er at ansatte er utrygge, mistrives og i ytterste konsekvens slutter i jobben. Hele én av fem svarer at de har vurdert å si opp på grunn av vold eller trusler.
 
– Nå må noe skje. Vi i FO kjempet fram forskriftsbestemmelsene som skulle gi en tydelig oppskrift på å forebygge og følge opp hvis skade har skjedd. Denne rapporten viser at forskriftsbestemmelsene etter tre år ikke vises for ansatte i særlig grad.
 
DEBATT
PANELDEBATT OM RAPPORT: NAV-direktør Sigrun Vågeng, FO-leder Mimmi Kvisvik og Anne-Cathrine Hjertaas fra KS diskuterte hvordan man kan få slutt på vold, trusler og trakassering av ansatte. Debatten ble ledet av Tone Foss Aspevoll.

Krever dagbøter for arbeidsgivere som ikke følger opp

 
FO krever nå at myndighetene sender tydeligere signaler til arbeidsgivere om å ta vold og trusler på alvor. De ber om sanksjonsmyndighet for Arbeidstilsynet, og økt grunnbemanning i de mest utsatte tjenestene. 
 
– Det er på tide å gi Arbeidstilsynet sterkere sanksjonsmuligheter. Det kan for eksempel være på sin plass å ilegge dagbøter til organisasjoner eller bedrifter som ikke følger opp dette. Vi kan ikke lenger akseptere vold og trusler mot våre medlemmer. Nå må det må settes makt bak kravene, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.